Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี วันแรก

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 4 ปี วันแรก

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา และแพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ในฐานะรองประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยาจังหวัดพะเยา

ในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข็มที่ 1 วัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็ก 6 เดือน – 4 ปี และ วัคซีนไฟเซอร์สูตรสำหรับเด็ก 5-11 ปี รวมทั้งสิ้น 88 ราย ที่ประสงค์รับวัคซีน ตามจุดบริการ 8 จุด หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด “การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และความเสี่ยงการเสียชีวิตได้ 100%” รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา