เริ่มแล้วกระทงพะเยาคึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

    พะเยาจัดประเพณีลอยกระทง โดยเริ่มต้นเทศกาลลอยกระทง ซึ่งจัดให้มีการประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทงเล็ก รวมทั้งการการประกวดหนูน้อยนพมาศ นอกจากนั้นยังมีการประดับประดาโคมล้านนาที่มีสีสันสวยงาม โดยมีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งและถือเป็นเทศกาลลอยกระทงครั้งแรก ที่มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย

    การแข่งขันประกวดการประดิษฐ์กระทงเล็กที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ จากชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มงานเทศกาลลอยกระทง ที่ได้ทำการจัดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ ในงานเทศกาลลอยกระทงสำหรับปีนี้ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 คลี่คลายลงส่งผลให้การจัดงานลอยกระทงปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก โดยเทศบาลเมืองพะเยาได้ทำการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของเทศกาลลอยกระทง โดยการเริ่มต้นในปีนี้ได้มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามที่มีมาในอดีต

โดยการจัดการแข่งขันการประกวดทำกระทงเล็กรวมทั้งการประกวดหนูน้อยนพมาศ ซึ่งมีหนูน้อย อายุ 5-8 ปี  เข้าร่วมประกวดจาก 15 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย ซึ่งสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับเทศกาลลอยกระทงของเทศบาลเมืองพะเยาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีผู้คนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง นอกจากนั้นทางเทศบาล ยังได้จัดให้มีการตกแต่งซุ้มโคมอย่างสวยงาม บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตลอดจนถึงบริเวณริมกว๊านนพะเยา ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาถ่ายรูปกันคับคั่ง ส่งผลให้บรรยากาศงานลอยกระทงที่จังหวัดพะเยาในปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด 19 คลี่คลาย และในช่วงเย็นวันนี้เทศบาลเมืองพะเยา จะได้มีการจัดแห่ขบวนกระทงที่ยิ่งใหญ่ โดยมีขบวนกระทงจาก 15 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาเข้าร่วมงาน


แชร์ข่าวพะเยา