หลายพื้นที่จัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทงคึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

    หลายพื้นที่ในจังหวัดพะเยา จัดงานส่งเสริมสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างคึกคัก โดยมีทั้งการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ ตลอดจนถึงการแข่งขันการปรุงอาหารทั้งส้มตำลีลา และลาบหมูปรุงสุก โดยมีชาวบ้านร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยทำให้บรรยากาศลอยกระทงปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก

    วัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ เนื่องในวันลอยกระทง โดยได้มีพระสงฆ์จากวัดต่างๆที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างจังหวัด และความเชี่ยวชาญในการเทศน์มหาชาติ แต่ละกัณฑ์เดินทางมาเทศน์มหาชาติทั้ง 12 กัณฑ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ขณะที่เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยนายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ได้จัดให้มีการแข่งขันปรุงอาหารปลอดภัย โดยมีทั้งการแข่งขันส้มตำลีลา และลาบหมูปรุงสุก โดยมีตัวแทนชาวบ้านจาก 18 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม เข้าร่วมการแข่งขันส้มตำลีลาและลาบหมูปรุงสุก ซึ่งแต่ละทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต่างงัดลีลาในการการทำส้มตำลีลา ตลอดจนถึงการปรุงลาบหมูสุก เพื่อให้ชนะใจกรรมการที่ร่วมตัดสิน ท่ามกลาวกองเชียร์แต่ละหมู่บ้านร่วมเชียร์กันอย่างสนุกสนาน และถือเป็นการส่งเสริมประเพณีที่ดีงามในเทศกาลลอยกระทงของพื้นที่จังหวัดพะเยา ในปีนี้


แชร์ข่าวพะเยา