เกษตรกรท้ายแม่น้ำอิงกังวลหลังน้ำกว๊านพะเยาลดลงเร็ว

แชร์ข่าวพะเยา

     แกนนำกลุ่มผู้ใช้น้ำบริเวณท้ายน้ำลุ่มแม่น้ำอิง ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้และอำเภอภูกามยาว กังวลน้ำในกว๊านพะเยา ที่มีการระบายออกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็วและเกรงว่าจะกระทบกับการปลูกข้าวนาปรังและการทำการเกษตรในฤดูกาลต่อไป ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ยืนยันว่า ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาปริมาณน้ำจะมีอย่างเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังและการทำการเกษ๖รฤดูแล้งอย่างแน่นอน ที่ยังคงระบายน้ำออกจากกว๊านพะเยานั้น เนื่องจากจะทำการรักษาระบบนิเวศน์ รวมทั้งบริเวณด้านบนกว๊านพะเยายังคงมีปริมาณน้ำอยู่เป็นจำนวนมากและกระทบกับเกษตรกรอยู่จึงได้ทำการระบายออกในช่วงนี้

     ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำบริเวณท้ายน้ำแม่น้ำอิง ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาว มากกว่า 17 กลุ่ม ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงกับนาย ปาโมกข์  ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพะเยา หลังเกษตรกรในพื้นที่รู้สึกกังวลใจกับสถานการณ์น้ำบริเวณกว๊านพะเยา ที่มีปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็วจนส่งผลให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำบริเวณท้ายน้ำเกิดความวิตกว่าปริมาณน้ำจะไม่เพียงพอในการทำข้าวนาปรังและการเกษตรในฤดูกาลที่จะถึงนี้

โดยนายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ระบุว่า จากการที่ได้มีเกษตรกรที่อยู่บริเวณท้ายน้ำแม่น้ำอิง ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาวเกิดความวิตกกังวลว่าปริมาณน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้จะไม่เพียงพอต่อการทำข้าวนาปรังและการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ในส่วนของหน่วยงานที่บริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยา โดยชลประทานพะเยา ขอยืนยันว่าปริมาณ น้ำกว๊านพะเยานั้นจะสามารถรองรับในเรื่องของการผลิตประปาและการทำนาปรังได้อย่างแน่นอนที่ต้องระบายออกในช่วงนี้เนื่องจากจะต้องปรับความสมดุลระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริเวณด้านบนของกว๊านพะเยา ยังคงมีปริมาณน้ำที่เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรอยู่ แต่ช่วงนี้เกษตรกรก็เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างลำบากดังนั้นจะต้องมีการระบายเพื่อให้เกิดความสมดุล และอีกส่วนหนึ่งในครั้งนี้ทางชลประทานพะเยารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังได้มีมาตรการที่จะมีแหล่งน้ำสำรองที่จะเข้าเติมกว๊านพะเยาได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ต่ำ และน้ำจากหนองเล็งทราย เข้ามาเติมกว๊านพะเยา จึงขอเรียนให้เกษตรกรที่ทำนาปรัง อย่าได้เกิดการวิตกกังวลในเรื่องของการใช้น้ำจากกว๊านพะเยา ยืนยันว่าน้ำในปีนี้ จะมีไว้สำหรับเกษตรกรอย่างเพียงพอ หมายถึงช่องระบายน้ำในช่วงนี้เนื่องจากต้องรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมของวันเวลาไว้

    สัมภาษณ์…นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยโครงการชลประทานพะเยา

    สำหรับสถานการณ์น้ำบริเวณกว๊านพะเยาปัจจุบันอยู่ที่ 33,258 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปริมาณความจุ 55.650 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจำนวน 1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และน้ำสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรในการทำนาปรังในช่วงฤดูแล้งนี้รวมแล้วประมาณ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร


แชร์ข่าวพะเยา