ชมความสวยงามพุทธศิลป์แหล่งแกะสลักหินทรายหน้าผายาวกว่า 200 เมตร

แชร์ข่าวพะเยา

     ชมความสวยงามวัดห้วยผาเกี๋ยง หรือวัดผาธรรมนิมิต แหล่งรวบรวมอุทยานพุทธศิลป์ ที่รวบรวมงานแกะสลักหินทราย บริเวณหน้าผาพื้นที่วัด ที่มีความยาวกว่า 200 เมตร จากช่างแกะพื้นบ้านฝีมือดี ของเมืองพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวอันซีนอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่ทรงคุณค่าศิลปะการแกะสลักหินทรายของช่างพะเยา ที่เหลือน้อยมากในปัจจุบัน

     ภาพแกะสลักพระพุทธรูปที่เรียงราย บริเวณหน้าผา บนภูเขาหินทราย ขนาดน้อยใหญ่ ที่มีความสวยสดงดงาม มีมากกว่า 30 ภาพ และเรียงรายตามแนวหน้าผา ยาวกว่า 200 เมตร ที่บ่งบอกถึงเรื่องราวทางพุทธศาสนา ถือเป็นอุทยานพุทธศิลป์ เมืองผายาว ที่ทางวัดห้วยผาเกี๋ยง หรือวัดผาธรรมนิมิต ในพื้นที่ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สร้างขึ้น เพื่อให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนพะเยา

     โดยสถานที่ดังกล่าวนั้นแต่เดิมมีพระบรรเลง สุมโน เจ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้ว ซึ่งท่านเป็น พระสายปฏิบัติ โดยในปี 2525 พระท่านได้ออกธุดงค์ และได้พบกับพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเหมาะกับการวิปัสสนาเป็นอย่างมากเงียบสงบ และเป็นพื้นที่ภูเขาสูง สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบโดยเฉพาะดอยจุก ของอำเภอภูกามยาว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งเมืองพะเยา ในประวัติศาสตร์ และที่นี่ก็คือผายาว ซึ่งเรียกตามหน้าผาที่พาดยาวจากบริเวณตรงนี้ ไปจดบ่อ 12 ซึ่งมีระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร  และต่อมาเมืองผายาวในอดีตก็กลายมาเป็นพะเยา ปัจจุบัน

สำหรับวัดห้วยผาเกี๋ยง หรือวัดผาผาธรรมนิมิต ดังกล่าว ถือได้ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา เนื่องจากเป็นแหล่งที่มีศิลปการแกะสลักหินทราย จากช่างฝีมือพื้นบ้าน ที่มีเอกลักษณ์ความอ่อนซ้อยสวยงาม แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามสามารถมองเห็นเมืองเก่าของพะเยาได้อย่างชัดเจน ดังนั้นหากหน่วยงานของรัฐได้เข้ามาช่วยทำนุบำรุงให้อุทยานพุทธศิลป์เมืองผายาวดังกล่าวให้เกิดความสวยงามขึ้น ทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางเดินท่องเที่ยว คาดว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา