การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในประเด็นการตรวจรอยโรคช่องปากด้วยตนเอง

แชร์ข่าวพะเยา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในประเด็นการตรวจรอยโรคช่องปากด้วยตนเองการประเมินปัจจัยเสี่ยงรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก”  แก่ อสม.

วันศุกร์ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน 2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนดงเจนวิทยาคมนายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ สาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ได้เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในประเด็นการตรวจรอยโรคช่องปากด้วยตนเองการประเมินปัจจัยเสี่ยงรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก”  แก่ อสม. เขตพื้นที่ รพ.สต.แม่อิง จำนวน 100 คน นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการตรวจคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงรอยโรคก่อนมะเร็งและมะเร็งช่องปาก โดย ศูนย์ทันตสาธารณสุข ระหว่างประเทศ กรมอนามัย เป็นผู้จัดการประชุมในครั้ง


แชร์ข่าวพะเยา