ขอพรวัดป่าพุทธชินวงศ์ศาราม ม่อนพญานาคคึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

      บรรยากาศการท่องเที่ยวขอพรบริเวณวัดป่าพุทธชินวงศ์ศาราม หรือม่อนพญานาคราช ที่เริ่มมีการก่อสร้างอย่างยิ่งใหญ่อลังการบนยอดเขาที่โดดเด่น สวยงาม ในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากที่ชาวบ้านจำนวนมากได้เข้าขอพรต่อองค์ท้าวเวชสุวรรณ ที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคเหนือและได้รับโชคถูกรางวัลที่ 1 งวดที่ผ่านมาจนสร้างความฮือฮาไปทั่ว ส่งผลให้มีผู้เดินทางเข้าขอพรกันอย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุดนี้

      ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างเดินทางเข้าขอพรและโชคลาภจากองค์ท้าวเวชสุวรรณจาตุมหาราช นาคคีรีพิทักษ์ กันอย่างต่อเนื่องภายในบริเวณวัดป่าพุทธชินวงศ์ศาราม หรือวัดม่อนพญานาคราช ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ที่ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นและมีผู้เดินทางมาขอพรและได้รับโชคลาภ ถูกรางวัลที่ 1 จนเป็นที่โจษขานกันไปทั่ว ส่งผลให้มีผู้เดินทางเข้าท่องเที่ยวขอพรกันอย่างไม่ขาดสายในช่วงของวันหยุดนี้ สำหรับวัดป่าพุทธชินวงศ์ศารามหรือวัดม่อนพญานาคราช ดังกล่าวนั้นได้เริ่มถูกจัดสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ บนยอดเขาที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ ในช่วงต้นปี 2565 และในขณะนี้ก็ยัง มีการก่อสร้างถาวรวัตถุ ที่ยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่อง

โดยพระครูวิสิฐสรการ หรือครูบาไทย รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชินวงศ์ศาราม หรือ ม่อนพญานาคราช กล่าวว่า วัดป่าพุทธชินวงศ์ศาราม เริ่มต้น นั้นเป็นสำนักสงฆ์มีชื่อว่าเอกคีรีรมณ์มณีธรรม ช่วงปี 2564 ได้เริ่มมีการขออนุญาตจัดตั้งเป็นวัดและสถานที่ปฎิบัติธรรม เนื่องจากมีความเหมาะสม โดยจะ มีลักษณะเป็นภูเขาลูกเดียวล้อมรอบด้วยทุ่งนาโดเด่น  และได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นวัดเมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2565 จากนั้นจึงได้มีการก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส เนื่องในโอกาศพระบรมราชาภิเษก เมื่อปี 2562 โดยทางวัดได้จัดสร้างถาวรวัตถุขึ้น ซึ่งมีอยู่ 6 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 เป็นการก่อสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิโลกวิวรณ์ หรือพระเปิดโลก มีความสูง 6 เมตร ตั้งประดิษฐานอยู่ลานธรรมภาวนาโพธิญาน ส่วนที่ 2 มีการจัดสร้างองค์ท้าวเวชสุวรรณจตุมหาราช นาคคีรีพิทักษ์ ซึ่งมีความสูง 6 เมตร และในส่วนที่ 3 เป็นการสร้างองค์พญานาคราช    มุจลินทร์ ซึ่งมีขนาดความยาว 900 เมตร จัดสร้างขึ้นโอบรอบภูเขา โดยมีห้องปฎิบัติธรรม 111 ห้อง ซึ่งในขณะนี้ส่วนของโครงสร้างโดยรอบได้มีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งห้องปฏิบัติธรรมบางส่วน เหลือเพียงการตกแต่งและบริเวณส่วนหัวพญานาคราช ส่วนที่ 4 ก็จะเป็นถ้ำภาวนาโพธิญาน ซึ่งภายในจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและมีการจัดสร้างองค์นาคราชตระกูลต่างๆโดยขณะนี้องค์ปฐม คือกาฬนาคราชเสร็จแล้ว ในส่วนที่ 5 คือจะมีการจัดสร้างองค์พระพุทธเมตตา ซึ่งจำลองมาจากประเทศอินเดีย ขนาดหน้าตัก 30 เมตร เนื้อทองเหลืองขึ้นบนยอดเขา ขณะนี้ก็ได้มีการวางศิลาฤกษ์ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และในส่วนสุดท้ายคือพระอุโบสถ ก็จะมีรูปแบบลักษณะล้านนา ตั้งอยู่บนยอดเขาเช่นกัน ซึ่งได้มีการวางศิลาฤกษ์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนเช่นกัน ดังนั้นหากญาติโยมที่ได้รับรู้สามารถอนุโมทนาบุญร่วมการจัดสร้างได้ โดยการติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ของพระครูวิสิฐสรการโดยตรง

     สัมภาษณ์…พระครูวิสิฐสรการ หรือ พระครูไทย รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธชินวงศ์สาราม หรือวัดม่อนพญานาคราช ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 088-5651915

สำหรับวัดป่าพุทธชินวงศ์ศาราม ดังกล่าวนั้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาโดยจัดสร้างขึ้นบริเวณยอดเขาที่มีลักษณะตั้งเป็นโดดเด่นล้อมรอบด้วยท้องทุ่งนา มีพื้นที่ 40 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา ซึ่งหากมีการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วจะถือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพะเยาที่มีความยิ่งใหญ่อลังการอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด


แชร์ข่าวพะเยา