บรรยากาศท่องเที่ยวชมนกยูงเริ่มคึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

    บรรยากาศท่องเที่ยว ชมนกยุงในพื้นที่อำเภอจุน และอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เริ่มคึกคักในช่วงนี้ หลังนกยูงเริ่มเดินทางลงมาหากินบริเวณข่วงนกยูง ที่ชาวบ้านเตรียมจัดไว้ให้ เพื่อเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่อำเภอจุน อำเภอดอกคำใต้ มีข่วงนกยูงที่มีการจัดสร้างแหล่งอาหารให้กับนกยูงจำนวนหลายจุด เพื่อให้ได้ยลโฉมกัน ในช่วงนี้อย่างใกล้ชิด

    นกยูงไทย จำนวนมาก เริ่มเดินทางลงมาหากินบริเวณข่วงนกยูงในพื้นที่ข่วงห้วยยางขาม ตำบลห้วยยางขาม รวมทั้งข่วง 69 และข่วงกิ่วแก้ว ตำบลห้วยข้าวก่ำอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ตลอดจนข่วงอำเภอดอกคำใต้ ซึ่งขณะนี้เริ่มมีนกยูงลงมาหากินบริเวณชายเขาและอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมอย่างใกล้ชิด และเริ่มมีจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวชมนกยูงในช่วงนี้เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากทางกลุ่มชาวบ้านและชุมชนได้จัดสร้างแหล่งอาหารหรือข่วงนกยูง เพื่อเป็นการให้นกยูง เดินทางลงมาหากินบริเวณชายป่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชมนกยูงในพื้นที่

     โดยในขณะนี้ในพื้นที่อำเภอจุน อำเภอดอกคำใต้ และอีกหลายจุดในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้เริ่มมีนกยูงจำนวนมากเดินทางลงมาเพื่อหาอาหารบริเวณใกล้แนวเขตชายป่า รวมทั้งทำการผสมพันธ์จึงสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวชมนกยูงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีนักท่องเที่ยวต่างเดินทางเข้าเที่ยวชมนกยูงที่ทางชุมชนได้จัดไว้ให้กันอย่างต่อเนื่อง

    ซึ่งนายไสว เจิมเฉลิม ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านดงเคียน ตำบลห้วยยางขามอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ระบุว่า ในส่วนของชุมชนได้จัดเตรียมพื้นที่การอนุรักษ์นกยูงขึ้นโดยได้จัดสร้างข่วงนกยูงขึ้น เป็นระยะเวลากว่า 4-5 ปี ที่ผ่านมาด้วยความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนและการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ได้มีนกยูงเริ่มลงมาให้ยลโฉมกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวถ้าหากอยากมาท่องเที่ยวข่วงนกยูงตรงนี้ ซึ่งในชุมชนก็จะมีทั้งอ่างเก็บน้ำตลอดจนซุ้มเพื่อชมนกยูงได้อย่างใกล้ชิดก็สามารถมาสัมผัสได้ที่ข่วงนกยูงห้วยยางขามแห่งนี้

สัมภาษณ์…นายไสว เจิมเฉลิม ประธานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านดงเคียน ตำบลห้วยยางขามอำเภอจุน จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา