ยายวัย 65 ปี ปลูกบร็อคเคอรี่ขายสร้างรายได้ 5-6 ร้อยบาทต่อวัน

แชร์ข่าวพะเยา

    ยายวัย 65 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปลูกผักบร็อคเคอรี่ไร้สาร ในพื้นที่นา จำหน่ายสร้างรายได้ ต่อวันๆละ 5-6 ร้อยบาท ซึ่งผักชนิดนี้สามารถเจริญเติบโต ในช่วงฤดูหนาว ได้เป็นอย่างดี

    ยายลำดวน โลจันทร์ติ๊ วัย 65 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ต้องเข้าดูแลผลผลิตบร็อคเคอรี่ของตนเอง ที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว หลังใช้พื้นทื่นาที่มีการเก็บเกี่ยวแล้ว ประมาณ 1 งาน ปรับเป็นแปลงทำการปลูกบรอคเคอรี่ ไร้สาร เพื่อออกจำหน่าย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพืชผักชนิดดังกล่าวสามารถเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูหนาว ส่งผลให้บร็อคเคอรี่ที่ปลูกไว้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แทบทุกวันในช่วงนี้

โดยยายลำดวน เล่าว่า ตนเองได้ทำการปลูกบร็อคเคอรี่ไว้ในพื้นที่ประมาณ 1 งาน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว โดยผลผลิตก็จะทยอยออกไปเรื่อยๆในช่วงนี้ เฉลี่ยแล้ววันละ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ซึ่งจะจำหน่ายที่กิโลกรัมละ 40 บาท เนื่องจากบร็อคเคอรี่ของตนเองที่ปลูกไว้จะไม่ใช้สารเคมี แต่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกและมูลสัตว์ จึงทำให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดี โดยสร้างรายได้ให้วันละ 500-600 บาท ต่อวัน

    สัมภาษณ์…ยายลำดวน โลจันทร์ติ๊ อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 180 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา