ตรวจเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-accreditation survey

แชร์ข่าวพะเยา

       สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตรวจเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-accreditation survey ครั้งที่ 5 ของโรงพยาบาลพะเยา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการด้านพยาบาล แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา ร่วมต้อนรับ ผศ.นายแพทย์ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์  หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ และคณะผู้เยี่ยมสำรวจ ในการตรวจเยี่ยมเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-accreditation survey ครั้งที่ 5 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลพะเยาอย่างต่อเนื่อง ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีกลไกในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเป็นสถานพยาบาล ให้มีความมั่นคงและปลอดภัย ให้ผู้รับบริการ และประชาชน มีความมั่นใจ เมื่อเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา