ผู้ใหญ่บ้านหญิงทำโคกหนองนาโมเดล 6 เดือนสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

     ผู้ใหญ่บ้านหญิงวัย 53 ปี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา ทำการเกษตรแบบโค่กหนองนาโมเดลใช้ระยะเวลาเพียง 6 เดือน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งพืชผลไข่เป็ด ไข่ไก่ รวมทั้งปลาจำหน่ายสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังได้แบ่งปันส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำเกษตรพอเพียงเหมือนตัวเอง

    นางจันทร์แก้ว วงค์พิจัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 บ้านป่าสักสามัคคี ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูแปลงปลูกพืชผักสวนครัว รวมทั้งบ่อเลี้ยงปลาและโรงเลี้ยงเป็ด ไก่ ของตนเอง หลังจากที่เธอหันมาทำการเกษตรแบบลักษณะโคกหนองนาโมเดล ที่ทางพัฒนาชุมชนได้ทำการส่งเสริมให้มีการทำเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ผลผลิตต่างๆของเธอสามารถที่จะนำออกจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งในกิจกรรมของการทำเกษตรลักษณะแบบอินทรีย์ โดยวิธีการดังกล่าวนั้นทำให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดและสามารถนำออก

จำหน่ายได้แทบทุกวัน

โดยนางจันทร์แก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย เล่าว่า ตนเองทำการเกษตรในลักษณะที่เป็นแบบโคกหนองนาโมเดล โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากพัฒนาชุมชน ใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่กว่า ต่อจากนั้นก็ได้มีการทำกิจกรรมในเรื่องของการขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกป่า 3อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง แบ่งพื้นที่เป็นการทำนาแบบอินทรีย์ การเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ซึ่งปัจจุบันก็สามารถนำไข่ออกจำหน่ายได้แล้วเฉลี่ยต่อวันประมาณ 100 ฟอง นอกจากนั้นพืชผักสวนครัวก็จะมี ทั้งการปลูกคะน้า กะหล่ำ ฟักทองและพืชผักอื่นๆอีกจำนวนมาก ซึ่งก็จะนำออกจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าเนื่องจากเป็นผักไร้สาร โดยจะส่งขายทุกวันในส่วนของปลานั้นก็จะมีการจับไปจำหน่ายได้แล้ว ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นตนเองยังได้มีการแบ่งปันส่งเสริมให้ชาวบ้าน ได้ทำการเกษตรลักษณะอินทรีย์แทบทุกครัวเรือน จนหมู่บ้านได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

    สัมภาษณ์… นางจันทร์แก้ว วงศ์พิจัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

โทร.0951483074


แชร์ข่าวพะเยา