ชมความสวยงามของพระสิงห์ 1 ใหญ่สวยงามอลังการในภาคเหนือ

แชร์ข่าวพะเยา

      ชมความสวยงามของพระพุทธรูปสิงห์  1 ที่ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการ บริเวณวัดป่าห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ชาวบ้านร่วมจิตศรัทธาก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมระลึกถึงองค์สัมมาสัมมาสัมมาพุทธเจ้าและถือเป็นพระพุทธรูปสิงห์ 1 ที่ใหญ่สุดในภาคเหนือและมีความสวยงามตระการตา นอกจากนั้นยังมีพระอุโบสถที่เป็นศิลปแบบล้านนาที่สวยงามยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน

     พระครูใบฎีกา อภิญชัย มหาวิรโย เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าชมความสวยงามของหลวงพ่อใหญ่โลกะวิทู ที่ทำการก่อสร้างขึ้นบริเวณวัดป่าห้วยบง หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านในพื้นที่ รวมทั้งนอกพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาปฎิบัติธรรมในสถานที่แห่งนี้ ซึ่งพระองค์ใหญ่ดังกล่าวถือว่าเป็นพระสิงห์ 1 ที่มีความใหญ่โตที่สุดในภาคเหนือ โดยได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน นอกจากนั้นยังได้มีพระอุโบสถ ที่เป็นศิลปะแบบล้านนาที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน

โดยพระครูใบฎีกาอภิญชัย มหาวิรโย เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าห้วยบง เล่าว่า แรงบันดาลใจในการจัดสร้างพระสิงห์ 1 ดังกล่าวนั้นเนื่องจากตัวท่านเองได้ไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดแพร่ และพบว่าได้มีการก่อสร้างพระพุทธรูปเป็นจำนวนมาก และมีลานธรรมที่สวยงามร่มรื่น จากนั้นหลังจากที่เดินทางมาปฎิบัติธรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา บริเวณป่าห้วยบงแห่งนี้  เมื่อปี 2545 จึงอยากจะสร้างองค์พระที่เป็นสัญลักษณ์ของการปฎิบัติธรรมและเป็นพระที่มีรูปแบบของล้านนาไทย จึงได้จัดสร้างพระสิงห์ 1 ที่เป็นปรางค์ ปรมาวิชัย ที่เป็นต้นแบบของพระเชียงแสน จึงได้เริ่มก่อสร้างขึ้นโดยมีหน้าตักกว้าง 10 เมตรสูง 17  เมตร และมีรูปร่างที่ท้วมสมบูรณ์ซึ่งคาดว่าจะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระสิงห์หนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในล้านนา หลังจากได้มีการก่อสร้างเสร็จเมื่อปี 2557 ก็ได้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาสักการะบูชาและเข้าปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่นี่ โดยพระสิงห์ 1 องค์ดังกล่าวนั้นนอกจากจะใหญ่โตสวยงามเด่นเป็นสง่าแล้ว ยังถูกรายรอบด้วยเรื่องราวพุทธประวัติ ที่เป็นปฎิมากรรมให้ได้เข้าเที่ยวชมความงามอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งท้าวเวสสุวรรณ องค์พระอินทร์นั่งช้างเอราวัณ องค์พญานาคราช และอื่นๆ นอกจากนั้นทางวัดยังได้มีพระอุโบสถ ที่ได้จัดสร้างขึ้นเป็นศิลปะแบบล้านนาที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติกิจทางสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จแล้ว

     สัมภาษณ์…พระครูใบฎีกา อภิญชัย มหาวิรโย เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยบง หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 088-2995438


แชร์ข่าวพะเยา