ท่องเที่ยวขอพรท้าวเวสสุวัณ ปางปราบมารประทานพร  1 เดียวพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     ท่องเที่ยวกราบขอพรเท้าเวสสุวัณปางปราบมารประทานพร ซึ่งถือเป็นหนึ่งเดียวจังหวัดพะเยา ที่วัดพระธาตุสามดวง หรือพระเจดีย์สามองค์ แหล่งโบราณสถานที่สำคัญของอำเภอจุน ที่อยู่ใกล้บริเวณเป็นโบราณสถานที่สำคัญแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองขอศิลปวัฒนธรรม – ประเพณีในอดีตได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลห้วยยางขาม และอำเภอจุน อีกทั้งมีอาณาบริเวณใกล้กับ “ม่อนหินเขียว” ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรหินสีเขียวมรกต และ “ม่อนหินดำ”ที่เป็นแหล่งทรัพยากรหินสีดำนิล

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านดงเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ต่างเดินทางเข้าสักการะองค์ท้าวเวชสุวัณ ปางปราบมารประทานพร ตลอดจนท้าวเวสสุวัณหน้าพระอินทร์ ที่ทางวัดพระธาตุสามดวง หรือวัดเจดีย์สามองค์ ในพื้นที่ดังกล่าว ได้ทำการจัดสร้างขึ้น บริเวณภายในวัดเพื่อเป็นการให้ชาวบ้านรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้าทำการสักการะ หลังจากที่ชาวบ้านในหมู่บ้านดังกล่าวนั้นได้ดำเนินการที่จะผลักดัน ให้วัดพระธาตุสามดวงหรือพระเจดีย์สามองค์เป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาณ หลังจากพบว่าวัดดังกล่าวนั้นถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญของพื้นที่ซึ่งมีอายุมากกว่า 700 ปี จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอจุน โดยได้มีการจัดสร้างองค์ท้าวเวสสุวัณปรางปราบมารประทานพร ที่มีความสวยสดงดงามและปางหน้าพระอินทร์ ที่เป็นสิ่งที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ เนื่องจากได้มีผู้ที่ได้รับโชคจากองค์ท้าวเวชสุวัณเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้นบริเวณวัดดังกล่าวอ ยังมี“พระธาตุสามดวง” หรือเจดีย์สามองค์ ตั้งอยู่ภายในวัด บริเวณพื้นที่หมู่บ้านดงเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ซึ่งมีสภาพพื้นที่เป็นเนินดินเตี้ย ๆ ถือเป็นศาสนสถานที่เก่าแก่ เดิมเป็นสถานที่ร้าง โดยมีซากเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐโบราณจำนวนสามองค์ และพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินศิลาแลงชำรุดทรุดโทรมปรักหักพังอยู่เป็นจำนวนมาก ตามหลักฐาน คือ เศษอิฐที่ปรากฏอยู่ สันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปีขึ้นไป ภายหลังได้มีการลักลอบนำเอาซากพระพุทธรูปเหล่านั้นไปหมด คงเหลือแต่ซากพระเจดีย์ (พระธาตุ) ที่พังทลายอยู่ ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันในการที่จะพัฒนาบริเวณวัดและเจดีย์ทั้งสามองค์ดังกล่าวขึ้น เนื่องจากมีความใกล้เคียงกับสถานที่ ที่สำคัญของชาวอำเภอจุนคือม่อนหินเขียว ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรหินสีเขียวมรกต และ “ม่อนหินดำ” เป็นแหล่งทรัพยากรหินสีดำนิล และนอกจากนั้นยังได้มีการสร้างองค์ท้าวเวชสุวัณปางปราบมารประทานพร ซึ่งถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในเรื่องการขอโชคลาภและบุญบารมีต่างๆ


แชร์ข่าวพะเยา