ขอเชิญ ร่วมบริจาค “โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 14”

แชร์ข่าวพะเยา

   ด้วยชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ชมรมคนรู้ใจจังหวัดพะเยา  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ชมรมรัฐวิสาหกิจ​จังหวัด​พะเยา ได้จัด “โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 14” ให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ที่โรงเรียนโรงเรียนบ้านไร่อ้อย  ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวนนักเรียน 135 คน ยังขาดเสื้อกันหนาว  ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภค ซึ่งจะทำการมอบในวันที่ 25 มกราคม 2563   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมบริจาค  ผ้าห่ม    เสื้อกันหนาว   อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และ เครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการนี้ 

              บริจาคได้ที่ สถานีวิทยุเสียงบุษราคัม 89.25 MHz.392 หมู่ 14 ตำบลบ้านต๋อม     อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา56000 ครูหนุ่ย โทรฯ  081-9513724    / 054-480854

ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา  ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 9803418629


แชร์ข่าวพะเยา