ตำรวจหนุ่มทำเกษตรผสมผสานกิน-แบ่งปันขาย สร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

     เจ้าหน้าที่ตำรวจหนุ่มใหญ่วัย 57 ปี สังกัดตำรวจภูธรภูกามยาว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างเว้นจากงานราชการประจำ หันมาทำเกษตรพอเพียงโดยใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่เศษ ปลูกพืชสวนผสมผสานรวมทั้งพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล รับประทาน แบ่งปัน ขาย สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังชักชวนคนในชุมชนหันมาปลูกพืชผักกินเอง โดยสามารถใช้พื้นที่ ที่ยังคงพอมีที่ว่างอยู่ของตนเองเข้าทำการปลูกได้ฟรี

    ร.ต.ท.เอกราช ลือเรือง เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรภูกามยาว อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา ต้องเข้าดูพืชผักสวนครัวและผลผลิตทางการเกษตรของตนเอง หลังได้ใช้เวลาว่างจากอาชีพรับราชการ มาทำการทำการเกษตรแบบพอเพียงโดยใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่เศษ ซึ่งได้ทำการเกษตรแบบผสมผสาน โดยขณะนี้ยังได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัวที่เป็นพืชผักตามฤดูกาล เพื่อนำมาบริโภคในครอบครัว ตลอดจนถึงแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน นอกจากนั้นหากเหลือก็จะนำออกจำหน่าย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีในช่วงนี้ เนื่องจากพืชผักของตนเองที่ทำการปลูกไว้นั้นจะเป็นลักษณะที่ใช้อินทรีย์ทั้งหมด และออกผลผลิตที่สวยงามในช่วงนี้

โดย ร.ต.ท.เอกราช ลือเรือง กล่าวว่า ตนเองใช้เวลาว่างจากงานประจำ มาทำการเกษตรแบบลักษณะอินทรีย์ โดยจะมีการปลูกพืชและทำการเกษตร แบบผสมผสานโดยหลักแล้วก็จะมีการปลูกต้นมะพร้าว และพืชผักชนิดอื่นๆ การเลี้ยงปลา และพืชผักสวนครัวที่ตนเองใช้ในครอบครัวนอกจากนั้นในช่วงนี้ก็ยังได้มีการปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล ที่ใช้ในการบริโภคในครอบครัว รวมทั้งแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน หลังจากนั้นหากเหลือก็จะนำออกจำหน่าย ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวทุกวัน เนื่องจากผลผลิตที่ตนเองทำนั้นจะเป็นลักษณะเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ที่บางรายมาซื้อถึงสวน นอกจากนั้นตนเองยังอยากเชิญชวนให้ชาวบ้านในชุมชนบริเวณใกล้เคียง สามารถมาใช้พื้นที่ ที่ยังคงมีพื้นที่ว่างอยู่ในที่ดินของตนเอง เข้าทำการปลูกพืชผักสวนครัวได้ฟรี โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งในพื้นที่ของตนเองนั้น ก็จะมีทั้งน้ำและปุ๋ยมูลสัตว์แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ต้องการจะเข้าทำการปลูกพืชผักในพื้นที่ฟรี เพื่อเป็นการที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ทำการปลูกพืชผักไว้กินเองและได้รับประทานผักที่ปลอดภัย นอกจากนั้นก็ยังสามารถสร้างรายได้ ได้ด้วย

     สัมภาษณ์…. ร.ต.ท. เอกราช ลือเรือง เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูกามยาว ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา โทร.099-386-1782


แชร์ข่าวพะเยา