พระอนุรักษ์แกะสลักพระพุทธรูปไม้ถวายเป็นพุทธบูชา

แชร์ข่าวพะเยา

      ทึ่งพระนักอนุรักษ์ สืบสานงานแกะสลักพระพุทธรูปจากไม้มงคล เพื่อสืบทอดศิลปะการแกะสลักไม้ให้คงอยู่ ก่อนสูญหาย รวม ทั้งสืบทอดศิลปะทางพุทธศาสนา ซึ่งจนถึงขณะนี้สามารถแกะสลักพระพุทธรูปไม้รวมแล้วมากกว่า 700 องค์

    พระพุทธรูปที่ถูกแกะสลักด้วยไม้มงคลหลากหลายทั้ง ไม้ขนุน ไม้ค้ำ ไม้มะยม ไม้พะยุง และไม้มงคลอื่นๆถูกนำมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปรวมทั้งองค์เทวะต่างๆที่มีมากกว่า 100 ชิ้น ที่ถูกเก็บไว้บริเวณพระอุโบสถวัดบุญฮอม หมู่ที่ 8 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นฝีมือการแกะสลักพระพุทธรูปจากไม้ ของพระมานิตย์ ปสัณโน พระลูกวัดของวัดบุญฮอม ดังกล่าวที่ได้ทำการแกะสลักพระพุทธรูปจากไม้มงคลหลากหลาย จนทำให้วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปไม้แกะสลักมากที่สุดในจังหวัดพะเยา จนผู้ได้พบเห็นต่างพากันชื่นชมในเรื่องผลงานการแกะสลักพระพุทธรูปจากไม้มงคลเป็นอย่างมาก

     ด้วยพระมานิตย์ ปสัณโน พระลูกวัดวัดบุญฮอม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาระบุ ว่าแต่เดิมนั้นตนเองได้มาบวชจำพรรษาอยู่ในบริเวณวัดแห่งนี้เมื่อ 16 ปี ที่ผ่านมา พบว่าวัดแห่งนี้มีพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้ที่มีความเก่าแก่อายุหลาย 100 ปี จึงเกิดแรงบันดาลให้อยากจะทำการแกะสลักพระพุทธรูป และองค์เทวาหลากหลายดังกล่าวจากไม้ จึงได้เริ่มทำการฝึกหัดแกะสลักพระพุทธรูปจากไม้หลังจากที่ตนเองเข้ามาบวชในวัดแห่งนี้เมื่อ 16 ปีที่ผ่านมาโดยได้นำเอาไม้มงคลต่างๆเข้าทำการแกะสลัก แรกเริ่มเดิมทีความสวยงามไม่มีเท่าไหร่นัก แต่พอระยะหลังหลังพอได้ ทำการแกะสลักพระพุทธรูปให้มีความงดงามขึ้น ตามแบบฉบับของตนเองที่จินตนาการ ในการที่จะทำการแกะสลักพระพุทธรูปจากไม้ จนปัจจุบันได้มีการแกะสลักพระพุทธรูปจากไม้มงคลที่ทำการเข้าประดับในบริเวณวัดแห่งนี้ ตอนนี้มีมากกว่า 200 องค์ และตั้งแต่เริ่มต้นมาตนเองได้ทำการแกะสลักพระพุทธรูปจากไม้นี้แล้วมากกว่า 700 องค์ ซึ่งหากมีงานบุญของวัดก็จะนำแจกจ่ายให้กับญาติโยมที่เดินทางมาร่วมทำบุญในวัดแห่งนี้ ซึ่งการแกะสลักพระพุทธรูปจากไม้ดังกล่าวนั้นเนื่องจาก ตนเองมีความสนใจในเรื่องของศิลปะการแกะสลักไม้มาแต่เดิมแล้ว จึงได้ทำการลงมือทำการแกะสลักพระพุทธรูปไม้ไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดจนถึงให้พุทธศาสนิกชนได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาตั้งแต่โบราณให้คงอยู่

    สัมภาษณ์…พระมานิตย์ ปสัณโน พระลูกวัดวัดบุญฮอม หมู่ที่ 8 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา โทร 061- 0604303

      สำหรับวัดบุญฮอม ดังกล่าวนั้น ปัจจุบันถือว่าเป็นวัดที่มีการสะสมพระพุทธรูปแกะจากไม้มงคลมากที่สุดในจังหวัดพะเยา และยังถือเป็นวัดที่มีความสวยงามที่มีภาพผนังที่แสดงออกถึงประเพณีวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ตำบลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในเรื่องงานประเพณีฮีต 12 ให้ได้ศึกษาเรียนรู้และเที่ยวชมกัน


แชร์ข่าวพะเยา