อนุรักษ์ต้นดอกคำใต้แปรรูปเป็นชาดอกคำใต้จำหน่ายสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

   องค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา อนุรักษ์ต้นดอกคำใต้ พืชประจำถิ่นของอำเภอ แปรรูปเป็นชาบัวดอกคำใต้ ออกจำหน่ายสร้างรายได้งาม นอกจากนั้นยังเตรียมส่งเสริมที่จะขยายพื้นที่ปลูกต้นดอกคำใต้ให้เพิ่มมากขึ้น และเตรียมพัฒนาเป็นน้ำหอมจากดอกของดอกคำใต้

    นายทวีสิทธิ์ ป้อมภา ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูแปลงอนุรักษ์ต้นดอกคำใต้ ที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลดอกคำใต้ หลังจากที่ปัจจุบันต้นดอกคำใต้ซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเริ่มลดน้อยลง เนื่องจากชาวบ้านเห็นว่าเป็นเพียงวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์ จึงได้ทำการตัดทำลายทิ้ง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ ของต้นดอกคำใต้ ดังกล่าว จึงได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพะเยา นำมาวิจัยและพบว่าดอกของต้นดอกคำใต้ สามารถนำมาเป็นชาได้และมีสรรพคุณในการที่จะเป็นชาระบายหรือลดน้ำหนัก ตลอดจนถึงสรรพคุณอื่นๆที่เป็นคุณสมบัติของชาดังกล่าว

    โดยนายสุรสิทธิ์ ป้อมภา ระบุว่า ต้นดอกคำใต้ดังกล่าวนั้นถือเป็นพืชประจำถิ่นและเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอดอกคำใต้ ซึ่งชาวบ้านเห็นว่าเป็นเพียงวัชพืชไม่มีประโยชน์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ จึงได้มีแนวคิดที่จะดำเนินการอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ในพื้นที่ จึงได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยพะเยา ทำการวิจัยพบว่าดอกของดอกคำใต้ดังกล่าวนั้นสามารถนำมาเป็นชาได้จึงได้มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยมีส่วนผสมของกลีบบัวและดอกคำใต้เข้าด้วยกันในนามผลิตภัณฑ์ชากลีบบัวหลวงผสมดอกคำใต้ ออกจำหน่าย นอกจากนั้นเมื่อเราต้องการผลผลิตของดอกคำใต้ ให้มีจำนวนมาก จึงได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการปลูกเพิ่มรวมทั้งยังได้ร่วมกับคณะเภสัชของมหาวิทยาลัยพะเยาทำการพัฒนา โดยการนำเอาดอกของดอกคำใต้มาพัฒนาเป็นน้ำหอมจากดอกคำใต้เนื่องจากมีกลิ่นที่หอมละมุนซึ่งปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ โดยวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ได้รับซื้อผลผลิตดอกคำใต้ในราคาดอกสดขีดละ 200 บาทหรือกิโลกรัมละ 2000 บาทโดยขนาดนี้ทางชาวบ้านและชุมชนได้เริ่มที่จะหันมาอนุรักษ์ต้นดอกคำใต้ไว้เนื่องจากมีคุณค่าและสามารถที่จะสร้างรายได้ให้ได้เป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา