ลงนามถวายพระพร

แชร์ข่าวพะเยา

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาขอให้พระพลานามัยแข็งแรง

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาและบุคลากร นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวายและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวน บุคลากร นิสิต และนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ได้ ณ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ได้ทุกวันเวลาราชการ และวันหยุดเสาร์ อาทิตย์


แชร์ข่าวพะเยา