ชมความงามวิหารบนเรือสุวรรณหงส์วัดพระธาตุจอมก๊อ

แชร์ข่าวพะเยา

    ชมความงามวิหารบนเรือสุพรรณหงส์ และสักการะพระธาตุจอมก๊อ พระธาตุเก่าแก่หลายร้อยปีวัดพระธาตุจอมก๊อ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพระธาตุเก่าแก่ของอำเภอแม่ใจ และเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่และต่างจังหวัด

    ภาพพระวิหารที่ถูกก่อสร้างขึ้นและตั้งไว้ใต้ฐานที่มีลักษณะเป็นเรือสุพรรณหงส์ บนยอดเขาบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก และถือเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยาที่มีการก่อสร้างวิหารดังกล่าว ของวัดพระธาตุจอมก๊อ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีพระธาตุที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ที่มีอายุร่วมหลายร้อยปี  ที่มีผู้คนเดินทางเข้าสักการะอย่างต่อเนื่องและเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอแม่ใจ

โดยพระครูวรเจติราภิบาล ธรรมธโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมก๊อ เล่าว่า แต่เดิมนั้นพระธาตุแห่งนี้ถือว่ามีความเก่าแก่อายุหลาย 100 ปี แต่ที่ท่านได้มาจำวัดอยู่ในที่แห่งนี้ก็มาในช่วงยุคหลังแล้วที่มีการบูรณะซ่อมแซม ซึ่งจากการบอกเล่า จากรุ่นต่อรุ่น ได้เล่าสืบต่อมาว่าได้มีพระธาตุเก่าแก่อยู่บริเวณนี้อยู่แล้ว แต่ได้มีการทำเจดีย์เข้าครอบพระธาตุองค์เก่าไว้เมื่อปีพุทธศักราช 2370 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2585 เจดีย์พังลงมา จึงได้มีการนำชาวบ้านเข้าทำการก่อสร้างเจดีย์ทรงล้านนาประดับด้วยลวดลายสมัยเก่ามีความกว้างประมาณ 7 เมตรสูง 13 เมตร และในปี 2534 ท่านเองได้มาจำวัดปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่และสภาพของพระธาตุได้ชำรุดสุดโทรมตามกาลเวลา จำเป็นต้องมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่ อมาในปี 2540 พระครูมนัสนทีพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอแม่ใจ ในขณะนั้นได้นำพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าทำการบูรณะโดยการจัดสร้างองค์พระธาตุมีขนาดความกว้าง 9 เมตรสูง 15 เมตร ซึ่งสร้างรอบพระธาตุองค์เดิมไว้โดยสามารถสร้างเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2542 ซึ่งมีสภาพเป็นปัจจุบัน หลังจากนั้นทางตัวท่านเองก็ได้มีการบูรณะภายในบริเวณรอบวัดพระธาตุดังกล่าว โดยการจัดสร้างวิหารซึ่งได้ยื่นออกไปจากบริเวณริมเขา ขณะที่มีการก่อสร้างได้มีการสร้างพื้นที่ด้านหน้าให้ยื่นออกไป แต่ตนเห็นว่ามีรูปแบบที่ไม่ค่อยสวยนักจึงได้ทำการทำเป็นลักษณะหัวเรือสุพรรณหงส์ขึ้น ไว้บริเวณด้านหน้าแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากขาดความสวยงามจึงได้มีการนำช่างมาทำสแตนเลทโดยเป็นรูปของตัวเรือและหางเรือ


แชร์ข่าวพะเยา