ชมความสวยงามของเจดีย์พระธาตุโป่งขามสวยสง่าบนยอดเขาสูง

แชร์ข่าวพะเยา

    ชมความสวยงามของเจดีย์พระธาตุโป่งขาม ซึ่งตั้งอยู่บนเขาสูงในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่สามารถชมวิวทิวทัศน์เมืองพะเยา ได้ 360 องศา อย่างสวยงาม นอกจากนั้นยังเป็นพระธาตุเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ที่องค์ครูบาเจ้าอินโต นักบุญลุ่มน้ำอิง เคยเข้าทำการบูรณะและเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพะเยาให้ความเคารพสักการะ

    ชมความสวยงามของเจดีย์พระธาตุโป่งขาม ซึ่งตั้งอยู่บนเขาสูงในพื้นที่วัดพระธาตุโป่งขาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีความสวยสง่า สีทองเหลืองอร่ามบนยอดเขาที่สามารถชมวิวทิวทัศน์เมืองพะเยา ได้ 360 องศา อย่างสวยงาม นอกจากนั้นยังเป็นพระธาตุเก่าแก่อายุหลายร้อยปี ที่องค์ครูบาเจ้าอินโต นักบุญลุ่มน้ำอิง เคยเข้าทำการบูรณะและเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพะเยาให้ความเคารพสักการะนอกจากนั้นภายในบริเวณโดยรอบของพระธาตุก็ยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เล็ก ที่มีความสวยงามประดับประดารายล้อมบริเวณองค์พระธาตุที่มีความสวยงาม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำบุญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอเมืองพะเยา ที่นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนไม่ควรพลาดโอกาสที่จะเข้าสักการะองค์พระธาตุดังกล่าว ที่มีทัศนียภาพที่สวยงามอลังการ


แชร์ข่าวพะเยา