พระวัดดังปลูกกะหล่ำปลี พืชผักสวนครัวแจกชาวบ้านฟรี

แชร์ข่าวพะเยา

      พระสงฆ์วัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมชาวบ้านใกล้เคียง ใช้พื้นที่บริเวณของวัดที่เคยปลูกดอกไม้เพื่อการท่องเที่ยว มาปลูกกะหล่ำปลีไร้สาร และพืชผักสวนครัวอื่นๆแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและพระสงฆ์ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านหันมาปลูกผักปลอดภัยไว้บริโภคเอง ในครัวเรือน

       พระใบฎีกาทศพล ญาณนะเวที หรือครูบาหนุ่ย  เจ้าอาวาสวัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมกับชาวบ้านที่เป็นคณะศรัทธาของวัดโสมนัสตุ้มท่า ต่างช่วยกันเข้าดูแลผลผลิตกะหล่ำปลีที่ใกล้จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว หลังทางวัดได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าของวัดทำการปลูกกะหล่ำปลีมากกว่า 2000 ต้น รวมทั้งพืชผักสวนครัวอื่นๆ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านบริเวณละแวกใกล้เคียง ตลอดจนพระสงฆ์บางวัดที่ต้องการใช้เป็นภัตราหารในช่วงนี้  โดยทางวัดได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ของวัดที่เคยปลูกดอกไม้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว มาเป็นพืชผักสวนครัว โดยเฉพาะกะหล่ำปลี ที่ขณะนี้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ และเตรียมที่จะนำออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง รวมทั้งพระสงฆ์ ได้รับประทานและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนเป็นต้นแบบของชาวบ้านในการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน

      โดยพระใบฎีกาทศพล ญาณนะเวที หรือครูบาหนุ่ย  ระบุว่า ขณะนี้ทางวัดได้ทำการปรับพื้นที่ ที่เคยปลูกดอกไม้ มาทำการปลูกกะหล่ำปลี รวมมากกว่า 2,000  ต้นและพืชผักสวนครัวหลากหลายต่างๆ เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาว กะหล่ำปลีนั้นจะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี โดยทางวัดจะทำการปลูกลักษณะไร้สาร ซึ่งจะใช้ปุ๋ยคอกในการดูแลผลผลิต และขณะนี้สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว โดยทางวัดจะนำไปออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านส่วนหนึ่ง และส่วนหนึ่งก็จะนำไปมอบให้กับพระสงฆ์ตามวัดต่างๆในพื้นที่ และพระสงฆ์ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัด ซึ่งอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับสังคม เพื่อเป็นการช่วยเหลือในช่วงนี้ เนื่องจากชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำอยู่ และเป็นต้นแบบในการปลูกพืชผักสวนครัว

ข้อมูล… พระใบฎีกาทศพล ญาณนะเวที หรือครูบาหนุ่ย เจ้าอาวาสวัดโสมนัสตุ้มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 089-6341727


แชร์ข่าวพะเยา