ปลูกผักสวนครัวตามฤดูกาลสร้างรายได้ทั้งปี

แชร์ข่าวพะเยา

     หญิงสาววัย 49 ปี พร้อมครอบครัว ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านเจดีย์งาม  ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา ใช้พื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ทำการปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล ทั้ง คะน้าฮ่องเต้  ผักกวางตุ้ง ผักกาดดอก ผักแคล แบบอินทรีย์ จำหน่ายสร้างรายได้ตลอดทั้งปี  ซึ่งถือเป็นรายได้ที่ดี ถึงแม้ในช่วงนี้จะประสบปัญหาสภาพน้ำท่วมและการปลูกที่ล่าช้ากว่าทุกปี แต่ก็สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าทุกปี เพราะผลผลิตออกน้อยมาก

     นางสมทรง มาใบ หญิงสาววัย 49 ปี พร้อมแม่อายุ 84 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านเจดีย์งาม  ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กำลังทำการดูแลให้น้ำกับผลผลิต และเก็บผลผลิตพืชผักสวนครัวทั้ง คะน้าฮ่องเต้  ผักกวางตุ้ง ตลอดจนพืชผักหลากหลายชนิดที่เขาทำการ ปลูกผลผลิตไว้ เพื่อนำออกจำหน่ายบริเวณตลาดสดพะเยาและตลาดสินค้าทางการเกษตรบริเวณศูนย์ราชการ หลังพลิกฟื้นผืนดินที่มีประมาณ จำนวน 3 ไร่กว่า ทำการปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลหลากหลายทั้งคะน้าฮ่องกง ผักกาดดอก ผักกวางตุ้งและพืชผักอีกหลายอย่าง ออกจำหน่าย จนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเขาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผลผลิตจะมีการทำในลักษณะอินทรีย์และวิธีธรรมชาติ และผลผลิตสวยงาม

    โดยนาสมทรง เล่าว่า ตนเองได้ทำการปลูกพืชผักสวนครัวมาแล้วเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยใช้พื้นที่ ดินจำนวนประมาณ 3 ไร่ บริเวณติดกับแม่น้ำอิง ในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง  เพื่อทำการทำสวนพืชผักสวนครัว โดยจะมีพืชผักหลายรายการโดยเฉพาะผักตามฤดูกาล ซึ่งจะมีผักคะน้าฮ่องกง ผักกวางตุ้ง ผักกาดดอก มอคเคอรี่ ซึ่งในช่วงนี้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดก็จะเป็นผักคะน้าฮ่องเต้ ผักกวางตุ้ง โดยจะจำหน่ายผักค้าฮ่องเต้ กิโลกรัมละ 50-70 บาท ผักกวางตุ้ง ราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท โดยตลาดจะนำไปจำหน่ายที่ตลาดสดเทศบาลเมืองพะเยา และบริเวณตลาดสินค้าเกษตรกร ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ในวันจันทร์และพฤหัสบดี ในส่วนพืชผักช่วงนี้จะมีน้อยเนื่องจากสภาวะที่มีฝนตกมามากก่อนหน้านั้น และเกิดภาวะน้ำท่วม จึงทำให้ไม่สามารถปลูกพืชผักได้ทันตามฤดูกาลเกษตรกรจะทำการปลูกน้อยมาก จึงส่งผลให้ผลผลิตของพืชผักในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการตลาด โดยวิธีการปลูกของเธอนั้นจะใช้ลักษณะที่เป็นอินทรีย์ เน้นการใช้ปุ๋ยมูลหมูและปุ๋ยหมักที่ทำขึ้นเอง ซึ่งแต่ละเดือนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เฉลี่ยแล้วประมาณ 1 หมื่นบาท

    สัมภาษณ์…นางสมทรง มาใบ  อายุ 49 ปี เลขที่ 87/2 หมู่ที่ 4 บ้านเจดีย์งาม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.088-7623378


แชร์ข่าวพะเยา