ประเพณีปีใหม่ม้งพะเยา 66

แชร์ข่าวพะเยา

      สมาคมม้งจังหวัดพะเยา จัดงานปีใหม่ม้งที่บริเวณลานสนามชนวัว บ้านหล่าย หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวม้ง ให้ลูกหลานได้ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงาม ตลอดจนทำให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกัน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยในงานปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายชนิด ให้ชาวม้งได้ร่วมกิจกรรม โดยมีชาวม้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาใกล้เคียงเข้าร่วมงานนับ 5 พันคน

     การแสดงศิลปะร่ายรำและการแสดงต่างๆมากมายแบบชาวม้ง รวมทั้งการแต่งกายที่สวยงาม ตระการตา เดินขบวนพาเรด ของชาวม้ง จากหลายหมู่บ้าน หลากหลายอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา และกิจกรรมอีกหลากหลายกิจกรรมถูกนำมาแสดงในงาน ปีใหม่ม้งในปีนี้  ที่ทางสมาคมม้งจังหวัดพะเยา ได้จัดขึ้นที่งที่บริเวณลานสนามชนวัว บ้านหล่าย หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวม้ง ไม่ให้สูญหายไป และทำให้พี่น้องชาวม้งรักและหวงแหนประเพณีที่ดีงาม ได้พบปะญาติพี่น้องเพื่อนฝูง สร้างความสามัคคีให้กับกลุ่มพี่น้องชาวม้ง นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้คนได้มีโอกาสมาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามและความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวม้ง ที่มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

ซึ่งมีพี่น้องชาวม้งจำนวนมาก จาก 20 กว่าหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ อำเภอปง อำเภอภูซาง อำเภอดอกคำใต้ รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง จังหวัดพะเยา เข้าร่วมงาน ซึ่งในการจัดกิจกรรมปีใหม่ม้งในครั้งนี้ มีชาวม้งจากทุกพื้นที่ในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงมาเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งนับ 5 พันคน ซึ่งสร้างความสนใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมในงานได้จัดให้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวม้ง และการแต่งกายของชาวม้งที่สวยงาม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของชาวม้ง  ซึ่งจะมีกิจกรรมวิถีชีวิตชาวม้งให้ได้รับชม

      โดยนายกสมาคมม้งจังหวัดพะเยา ระบุว่า การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของชาวม้งไว้ไม่ให้เกิดการสูญหาย และยังคงที่จะร่วมสืบทอดกันไว้เพื่อให้ลูกหลานได้มีการอนุรักษ์ประเพณีของชาวม้งให้คงอยู่ตลอดไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวม้ง


แชร์ข่าวพะเยา