รวมกลุ่มผลิตไม้ดอกไม้ประดับสร้างรายได้ระหว่างเรียน

แชร์ข่าวพะเยา

    นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา รวมกลุ่มใช้เวลาว่างจากการเรียน จัดการผลิตและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีมากกว่า 100 ชนิด เตรียมนำออกจำหน่ายเพื่อหารายได้ในระหว่างเรียน ขณะที่ทางวิทยาลัยโดยผู้อำนวยการได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการเพาะและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อที่จะพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้ ซึ่งปัจจุบันทางวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมที่จะเพิ่มช่องทางตลาดให้กับนักเรียน

    ไม้ดอกไม้ประดับที่มีมากกว่า 100 ชนิด ถูกจัดแสดงขึ้น บริเวณภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา หลังกลุ่มนักศึกษาในชั้น ปวส.ประมาณ 8 คน ได้รวมกลุ่มกันใช้เวลาว่างเว้นจากการเรียนมาทำการผลิตและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อที่จะนำออกจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเองในช่วงระหว่างเรียน โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าวนั้นได้มีการเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายและมีการขยายพันธุ์จนสามารถที่จะมีไม้ดอกไม้ประดับมากกว่า 100 ชนิด รวม แล้ว นับ 10,000 ต้น และพร้อมที่จะนำออกจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยา

นายอะเจอ บิวเซ นักศึกษาชั้นปี ปวส.2 แกนนำกลุ่ม ระบุว่า จุดเริ่มต้นของการที่มาร่วมกันทำไม้ ดอกไม้ประดับนั้นเกิดจากการที่ได้เรียนรู้ในวิชาไม้ดอกไม้ประดับ จึงได้มีการรวมกลุ่มกัน ใช้ เวลาว่างหลังจากเรียนมาทำการผลิตเพาะพ่อพันธุ์รวมทั้งขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อที่จะ นำออกจำหน่ายเป็นการหารายได้ในช่วงระหว่าง เรียนหนังสือซึ่งขณะนี้ได้มีไม้ดอกไม้ประดับ มากกว่า 1 00 ชนิด โดยจะทำการขยายพันธุ์รวมทั้งผลิตไม้ดอกไม้ประดับไปเรื่อยๆเพื่อที่จะนำออกจำหน่าย

    สัมภาษณ์… นายอะเจอ บิวเซ นักศึกษาชั้น ปวส.2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

    ขณะที่นายประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ระบุว่า  สำหรับบริเวณโซนดังกล่าวนั้นก็จะเป็นฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งได้มีการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะสาขาวิชาพืชศาสตร์ ที่ผ่านมาด้วยความใส่ใจของคุณครูด้วยความตั้งใจของเด็กนักเรียนนักศึกษาก็เลยได้มีการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณขึ้นมา จนกระทั่งตอนนี้ผลที่ได้จากการเรียนรู้เกิดผลผลิตที่สวยงามและมีจำนวนมาก ขั้นตอนต่อไปช่องทางของการจำหน่ายผลผลิตเหล่านี้นำไปสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความตั้งใจ ใช้เวลาว่างหลังจากการเรียนมาทำตรงนี้ซึ่งทางวิทยาลัยก็จะหาช่องทางในการจำหน่ายให้นักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้ว่าฟาร์มไม้ดอกไม้ดับสามารถที่จะสร้างเป็นอาชีพได้

    สัมภาษณ์… นายประเสริฐ พรหมเผ่า ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา        


แชร์ข่าวพะเยา