มณฑลทหารบกที่34 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

แชร์ข่าวพะเยา

      มณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับ หน่วยงานทหารในค่าย ขุนเจืองธรรมิกราช ได้ร่วมกันจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 34 /กรมทหารราบที่ 17 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17   มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ การจัดแสดงยุทโธปกรณ์และอากาศยานที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ สามารถสัมผัสและทดลองนั่ง โดยมีทหารให้คำแนะนำ ทั้ง รถสายพานลำเลียงพล ยานเกราะล้อยาง รถฮัมวี่ ปืนใหญ่ และยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือภัยพิบัติ  

ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนและผู้ปกครองที่มาร่วมงานได้มีความรู้ โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องศาสตร์พระราชา ความรู้รักสามัคคี ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม รวมทั้งการมีจิตอาสา  การจัดนิทรรศการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความรักความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โครงการจิตอาสาพระราชทาน ควบคู่ไปกับความบันเทิงและความสนุกสนาน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และมีความสุขในวันเด็กอย่างเต็มที่ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติซึ่งทำให้บรรยากาศ ภายในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มีบรรดาพาลูกหลายเด็กยาวชน ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ตลอดทั้งวันนี้


แชร์ข่าวพะเยา