มอบแว่นตา “โครงการเด็กไทยสายตาดี ปีงบประมาณ 2566”

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม มอบแว่นตา “โครงการเด็กไทยสายตาดี ปีงบประมาณ 2566” ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมมอบแว่นตา “โครงการเด็กไทยสายดี ปีงบประมาณ 2565” โดยนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน พร้อมมอบแว่นตาให้แก่เด็กนักเรียน ที่มีความผิดปกติทางสายตา ให้เป็นของขวัญวันเด็กประจำปี 2566 ณ แผนกผู้ป่วยนอกจักษุ โรงพยาบาลพะเยา โดย นายแพทย์สงกรานต์ เตชะกุลวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ สาขาตา เขตสุขภาพที่ 1 กล่าวรายงาน

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ขับเคลื่อนสานต่อการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีอย่างเข็มแข็งและต่อเนื่อง ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมมือ กับภาคีเครือข่าย กรมอนามัย กรมการแพทย์ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคม อปท.แห่งประเทศไทย ตามแผนพัฒนาคุณภาพ Service Plan สาขาโรคตา เขตสุขภาพที่ 1 จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก เป็นการป้องกันภาวะสายตาขี้เกียจ ซึ่งเป็นภาวะบอดหรือสายตาเลือนลางที่ป้องกันได้ถ้าได้รับแว่นตาเพื่อแก้ไขสายตาที่ผิดปกติตั้งแต่เด็กและมอบแว่นตาให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 37 ราย


แชร์ข่าวพะเยา