ขอเชิญร่วมบริจาค “โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 17”

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 28 มกราคม 2566

ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา

       ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา ชมรมคนรู้ใจจังหวัดพะเยา  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ชมรมฮักบ้านเกิด สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ชมรมรัฐวิสาหกิจ​จังหวัด​พะเยา ชมรมวิทยุภาคธุรกิจจังหวัดพะเยา ออมสินจังหวัดพะเยา ชมรมวิทยุภาคธุรกิจจังหวัดพะเยา ได้จัด “โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 17” ให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ที่โรงเรียนบ้านทุ่งแต ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา จำนวนนักเรียน 75 คน ยังขาดเสื้อกันหนาว  ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภค ซึ่งจะทำการมอบในวันที่ 28 มกราคม 2566   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมบริจาค  ผ้าห่ม    เสื้อกันหนาว   อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และ เครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการนี้ 

                  บริจาคได้ที่ สถานีวิทยุเสียงบุษราคัม 89.25 MHz.392 หมู่ 14 ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา56000 คุณสุรชัย ศรีชัย โทรฯ 081-9513724  / 054-480854

ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา  ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  9803418629


แชร์ข่าวพะเยา