สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 10 มกราคม 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 (การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา) และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้บริการเกษตรกรในงาน ณ เทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้สหกรณ์จังหวัดพะเยา   ได้นำสหกรณ์ขอบคุณ ท่านรัฐมนตรีฯที่สนับสนุนให้สหกรณ์ เป็นจุดรวบรวมข้าวเปลือกหอมมะลิ ตามโครงการ “พะเยาโมเดล” ซึ่งทำให้สมาชิกและสหกรณ์ได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง


แชร์ข่าวพะเยา