สืบชะตาบวชต้นเรืองขนาดใหญ่สุดพะเยาอายุมากกว่า 500 ปี

แชร์ข่าวพะเยา

      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมงาน “สืบชะตา บวชต้นเรืองโบราณอายุกว่า 500 ปี” และ “กาดต้นเรือง พันดาว” ณ บริเวณลานรักษ์ต้นเรือง ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อผลักดันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าต้นเรืองดังกล่าวนั้นถือเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพะเยา ซึ่งเชื่อมีความศักดิ์สิทธิ์ ที่ผ่านมามีผู้คนเดินทางเข้าสักการะรวมทั้งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

      พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี ) พระภิกษุ สามเณร ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวนนับ 20 รูป ต่างร่วมกันเข้าทำพิธี “สืบชะตา บวชต้นเรืองโบราณอายุกว่า 500 ปี” และเปิด“กาดต้นเรือง พันดาว” ณ บริเวณลานรักษ์ต้นเรือง ในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา ที่สถาบันนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเครือข่ายรักษ์นกยูงไทยและไพรพฤกษ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ หลังต้นเรืองดังกล่าวนั้น ซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 500 ปี และถือเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในไม้ชนิดเดียวกันของจังหวัดพะเยา นอกจากนั้นยังเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ และผู้ที่เดินทางมาพบเห็น ทางพื้นที่จึงได้มีการจัดพิธีสืบชะตาและบวชต้นเรือง ดังกล่าวขึ้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน ตำบลบ้านตุ่น โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นจะมีการจัดกิจกรรมสืบชะตาและบวชต้นเรือง รวมทั้งเปิดตลาด ในนามกาดต้นเรือง พันดาว

     โดย ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา ระบุว่า ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นดังกล่าวนั้น ถือเป็นแหล่งต้นน้ำที่มีความสำคัญของจังหวัดพะเยา และสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่ที่ตั้งของต้นเรืองยักษ์ขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นต้นเรือง อาจจะขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยา ที่อยู่ในชุมชนและชุมชนได้อนุรักษ์รักษาดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งมีอายุรวม 500 กว่าปี ถือว่าอยู่คู่กับประวัติศาสตร์ของชุมชน และเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ที่บรรพบุรุษรักษาเอาไว้ ดังนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและถือเป็นต้นแบบของชุมชนต่างๆให้ได้มีการอนุรักษ์และเรียนรู้ ในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร จากคุณค่าที่มีอยู่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้เข้ามาร่วมกับพื้นที่ ทำการอนุรักษ์และมีส่วนร่วมของชุมชน จึงได้มีการจัดพิธีบวชป่าและสืบชะตาต้นเรือง นอกจากนั้นเรายังได้มีการจัดตลาดนัดชุมชนคือ กาดต้นเรืองันดาว เพื่อเป็นการเปิดตลาดก็ปรารถนาว่าตรงนี้จะเป็นจุดเช็คอินเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งซึ่งจะมีตลาดทุกเย็น ที่นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่ โดยที่ต้นเรืองต้นใหญ่ที่อยู่บริเวณนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมของจิตวิญญาณของชาวบ้าน ของพี่น้องผู้ที่เดินทางมาสักการะบูชา ซึ่งจะพบว่าบริเวณโดยรอบนั้นจะมีเครื่องเซ่นบูชาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีผู้มาขอพรมักจะประสบผลสำเร็จ ถือว่าจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่สายมูไม่ควรที่จะพลาดเข้าทำการท่องเที่ยวและสักการะบูชา

      ขณะที่นายบาล บุญก้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ระบุว่า ต้นเรืองดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นต้นเรื่องเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 500 ปี ซึ่งทางพื้นที่จะได้มีการพัฒนา โดยในทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมสืบชะตาและบวชต้นเรืองดังกล่าว และให้ถือเป็นประเพณีและมีการเปิดตลาดต้นเรื่อง พันดาว ซึ่งจะนำสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งในพื้นที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ มาให้ได้เดินทางซื้อหากันและจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป

สัมภาษณ์… นายบาล บุญก้ำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา