มอบสิ่งของต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 17

แชร์ข่าวพะเยา

พ.ต.ท,สุภัส พรหมเผ่า สว.ตม.จว.พะเยาและเจ้าหน้าตำรวจ ตม.. มอบสิ่งของให้ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา เพื่อไปบริจาคให้น้องๆที่โรงเรียนบ้านทุ่งแต ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา ในวันที่ 28 ม.ค. 2566 โดยมีนายสุรชัย ศรีชัย ประธานชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยาเป็นผู้รับมอบ


แชร์ข่าวพะเยา