สนับสนุนสิ่งของโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 17

แชร์ข่าวพะเยา

ผจสพะเยา ผจส.ท๊อบพาซ่า.พะเยา และผจส.ควบคุมและบริหารหนี้เขตพะเยา เป็นตัวแทนผอข.พะเยา สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวและกระปุกออมสินให้กับชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา  เพื่อนำไปมอบในโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 17 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต ต.งิม อ.ปง จ.พะเยาในวันที่ 28 มกราคม 2566


แชร์ข่าวพะเยา