ชลประทานระบายน้ำช่วยเกษตรกรปลูกข้าวนาปรังหลังเริ่มแล้ง

แชร์ข่าวพะเยา

    ชลประทานพะเยา ระบายน้ำกว๊านพะเยาช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวนาปรัง ในพื้นที่นาข้าวท้ายแม่น้ำอิง ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้และอำเภอภูกามยาว หลังนาข้าวในหลายพื้นที่เริ่มประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำ

     นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดพะเยา เข้าทำการเปิดประตูระบายน้ำบริเวณกว๊านพะเยา เป็นรอบที่ 2 เพื่อทำการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ที่อยู่ท้ายน้ำ ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการนำน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงต้นกล้าข้าวในนาปรัง ที่เกษตรกรปลูกไว้รวมแล้วกว่า 56,000 ไร่ ที่เป็นพื้นที่ บริเวณท้ายน้ำตอนล่างกว๊านพะเยา ซึ่งขณะนี้นาข้าวเริ่มขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ จึงได้ดำเนินการระบายน้ำจากกว๊านพะเยาเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้ใช้น้ำทำการหล่อเลี้ยงต้นข้าว

โดยนายปาโมกข์ ปิงเมือง กล่าวว่า จากการที่มติในที่ประชุมของ จังหวัดพะเยา โดยชลประทานจังหวัด รวมทั้งประมง ตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติที่จะให้การช่วยเหลือกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบริเวณท้ายน้ำแม่น้ำอิง หลังจากที่ผ่านมาปริมาณน้ำในกว๊านพะเยามีเป็นจำนวนมากทำให้ต้องเร่งระบายน้ำ จนส่งผลกระทบให้บริเวณท้ายน้ำได้รับความเสียหายภาวะน้ำท่วมทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ซึ่งเกษตรกรได้มีการร้องขอที่จะทำนาปรัง จึงได้ขอความช่วยเหลือกับทางจังหวัดในการที่จะขอใช้น้ำจากกว๊านพะเยา ซึ่งทางจังหวัดก็ได้มีมติที่จะส่งน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรจำนวน 4 ครั้ง คือในเดือนมกราคม จะระบายน้ำให้กับเกษตรกร จำนวน 2ล้านลูกบาศก์เมตร เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งครั้งนี้ก็จะระบายเข้าช่วยเหลืออีก 3 ล้านลูกบาศก์เมตรเดือนมีนาคม จำนวน 5 ล้านลูกบาศก์เมตร และเมษายน จำนวน 5 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมแล้วจะเป็นปริมาณน้ำ 14 ถึง 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้มีพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป มีความเป็นห่วงว่าปริมาณน้ำในกว๊านพะเยา เหลือน้อยผิดปกติ จึงได้เรียนให้กับพี่น้องประชาชนว่า ขณะนี้ทางจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีมาตรการเสริมโดยมีการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ปืมและหนองเล็งทราย ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ รวมทั้งอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ เข้ามาในกว๊านพะเยาอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหมายว่าปริมาณน้ำกว๊านพะเยาจะสามารถรองรับปริมาณการใช้ จนสิ้นสุดฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน

     สัมภาษณ์… นายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

    สำหรับสถานการณ์น้ำ ในกว๊านพะเยา ปัจจุบันมีปริมาณน้ำประมาณ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 34 ถึง 35 เปอร์เซนต์ของความจุ


แชร์ข่าวพะเยา