ผู้กองธรรมนัส เตรียมผลักดัน เปลี่ยน สปก.เป็นโฉนด

แชร์ข่าวพะเยา

     ผู้กองธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา เขต 1 เตรียมขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยน ส.ป.ก. เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน และ คทช. เป็น ส.ป.ก.เป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ ที่จะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน หากได้กลับมาเป็นรัฐบาล หลังเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ได้ดำเนินการจัดเวทีเสวนาการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกว่า 300 คนเข้าร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ในครั้งนี้

      ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส. พะเยาเขต 1 ต้องเข้าร่วมการเสวนากับเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ร่วม 300 คน โดยมีนายประพันธ์ เทียนวิหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้จัดขึ้นที่บริเวณอาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนดที่ดิน และ กทช.เป็น ส.ป.ก.

โดยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ระบุว่า ในวันนี้ได้มีการเสวนาซึ่งไม่ใช่เป็นลักษณะเชิงวิชาการซึ่งเป็นการเสวนาการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตนเองต้องการให้เป็นต้นแบบของพื้นที่ ในการผลักดันพื้นที่ ที่เป็นที่ดินของรัฐไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ เขตอุทยาน หรือเขตสงวนต่างๆและประเภทที่ดินของรัฐประเภท ส.ป.ก. ที่ขึ้นอยู่กำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ดินของรัฐที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุต่างๆที่ดินของรัฐในรูปของ กทช. โดยทางพรรคพลังประชารัฐ ได้มีการแถลงนโยบายไปแล้ว ต้องการเปลี่ยน ส.ป.ก.ให้เป็นโฉนด ตรงนี้เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ เรามีกฎหมายรองรับ แต่ขั้นตอนกฎหมายรายละเอียดปลีกย่อย ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลชุดต่อไป ซึ่งหากทางพรรคพลังประชารัฐได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล เราก็จะผักดันเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ในเรื่องของ คทช.ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบัน คทช. ซึ่งเป็นส่วนของทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ดูและมีเยอะเกินไปโดยทั้ง 76 จังหวัด หากเราผลักดันให้เป็นความรับผิดชอบของ ส.ป.ก. ที่ดินตรงไหนเหมาะที่จะเป็นโฉนด ส.ป.ก.ก็ผลักดันไปให้ผู้ที่รับผิดชอบหรือกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบไป ที่ดินไหนเป็น คทช.ก็ให้กระทรวงเกษตรรับผิดชอบไป สิ่งเหล่านี้จะเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกันไป ในส่วนของปัจจุบันนี้ในเรื่องอุปสรรคปัญหานั้นเป็นเพียงเรื่องที่หน่วยงานที่กำกับดูแลโดยเฉพาะ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน ซึ่งได้ดำเนินการมาโดยตลอด แต่เนื่องจากว่าจะติดขัดข้อกฎหมายบ้าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ข้อกฏหมายเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากความคิดของมนุษย์ ซึ่งมันก็สามารถแก้ไขได้ โดยใช้สภาขับเคลื่อนต่อไป

    สัมภาษณ์…ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส. พะเยาเขต 1


แชร์ข่าวพะเยา