ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

แชร์ข่าวพะเยา

   ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ)ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง (Coding), หุ่นยนต์(Robot), และโครงการสมาร์ทฟาร์ม(Smart Farm)

    วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  นายมนัส สายโกสุม รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา  ท่านรองปลัดว่าที่ร้อยโทประจักษ์  ศรีจำปา  รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา   นายโชคดี สกุลกวีพร ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา และ  นายกิติพงษ์  คำดี  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)  พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) โดยนางกัญญาณัฐ ศรีใจ

    นายกเทศมนตรีตำบลงิม ได้มอบหมายให้  นายอำนาจ  หาญสงคราม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 50 คน มาศึกษาดูงาน    การจัดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง (Coding), หุ่นยนต์(Robot), และโครงการสมาร์ทฟาร์ม(Smart Farm) โดยทั้งนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ( มหาชน ) นำโดย  ว่าที่ร้อยโท ประจักษ์  กิติ โทรคมนาคมจังหวัดพะเยา ได้นำทีมงานด้านเทคนิคที่เป็นผู้ดำเนินงานออกแบบ และ ติดตั้ง สื่อการเรียนการสอนดังกล่าว ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลกับ คณะศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย  ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครู และ นักเรียน ที่มาศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่ง


แชร์ข่าวพะเยา