โครงการสร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้า

แชร์ข่าวพะเยา

     พิธีเปิดโครงการสร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้าและอื่น ๆ  Operation Smile Foundation (Thailand) ร่วมกับ Phayao Hospital

      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในพิธีปิด โครงการสร้างรอยยิ้ม ฯ ซึ่งมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือOperation Smile Foundation (Thailand) ร่วมกับ โรงพยาบาลพะเยา จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2566 และได้ทำการผ่าตัดวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลพะเยา มีผู้มารับบริการจำนวน 65 ราย รับการผ่าตัดจำนวน 40 ราย โดยมีนายแพทย์ณัฐกรณ์ สุปรียาพร นายแพทย์ชำนาญการ ด้านศัลยกรรมตกแต่ง และทีมแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร เข้าร่วมพิธี

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2525 โดย นายแพทย์วิลเลี่ยม แมกกี และภรรยา มีพันธกิจในการให้การช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติบนใบหน้าอื่น ๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีสำนักงานกระจายอยู่ใน 38 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยการออกหน่วยลงพื้นที่ผ่าตัดครั้งแรกของมูลนิธิฯ เกิดขึ้นเมื่อปี 2540 โดยได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนจากอดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯท่านอานันท์ ปันยารชุน ต่อมาปี 2544 ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรการกุศลให้การรักษาผู้ป่วยยากไร้ที่อาศัยในพื้นทุรกันดาร จากความอุสาหะของคณะแพทย์ พยาบาลอาสาสมัครและคณะทำงานอาสาสมัครของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม”

คณะผู้บริหาร และ บุคลากร รพ.พะเยา ขอกราบขอบคุณ  รศ.นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะแพทย์และพยาบาลอาสา จากใจจริงที่มอบสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมนี้ ที่เข้าร่วมกันสร้างรอยยิ้มที่สดใส และเป็นการคืนชีวิตให้เด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ให้พวกเขาได้มีโอกาสเติบโตและอยู่ในสังคมได้อย่างคนปกติ


แชร์ข่าวพะเยา