พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเข้ารับการรักษาพยาบาล   

แชร์ข่าวพะเยา

     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นเงินเชื่อ MOU ระหว่าง โรงพยาบาลพะเยา และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. โรงพยาบาลพะเยา จัดพิธีลงนามข้อตกลงระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนายการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานและผู้ลงนามฝ่ายโรงพยาบาลพะเยา และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย โดย  นายวิสูร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย เป็นประธานและผู้ลงนามฝ่าย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการเข้ารับการรักษาเป็นเงินเชื่อ (วางบิล) โดยมี แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วย นางกนกวรรณ อินขัน นักวิชาการเงินและบัญชี (หัวหน้างานการเงิน) และ นายนายรุ่งโรจน์ เป็งรักษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ) เข้าร่วมในพิธี

โดยบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมืออันดียิ่งที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย จะร่วมส่งเสริมการดูแลสุขภาพและอำนวยความสะดวกในด้านการรักษาพยาบาลให้กับ พนักงาน ลูกจ้าง ททท.หรือบุคคลในครอบครัวของ ททท.ที่จะสามารถเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลพะเยา โดยเปิดใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์เบิก ณ โรงพยาบาลพะเยา รวมถึงการส่งเสริมดูแลสุขภาพร่วมกันในด้านอื่น ๆ ต่อไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา