ชมความงามดอกเหลืองอินเดียบานสะพรั่งแนวถนนสายเชียงคำ-น่าน

แชร์ข่าวพะเยา

     ชมความงามดอกเหลืองอินเดีย ที่ออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่าม ตามแนวถนนสองฝั่ง สายเชียงคำ-น่าน ช่วงตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ ถือว่าเป็นถนนที่สวยงามในขณะนี้ หลังแนวถนนสองฝั่งข้างทาง ตลอดระทาง กว่า 1 กิโลเมตร กำลังออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่งสวยงามรับแล้ง

     นักท่องเที่ยวและชาวบ้านจำนวนมากที่ผ่านเส้นทางบริเวณถนนสายเชียงคำ-น่าน ช่วงตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ บริเวณหน้าแขวงการทางพะเยาที่ 2 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ ในช่วงนี้ ต่างเข้าแวะเดินทางชมความงามและถ่ายรูปกับดอกเหลืองอินเดีย ทั้งสองฝั่งถนนเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้จะได้ชมความงามของดอกเหลืองอินเดีย ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่าม  สวยงาม ซึ่งเป็นภาพที่สร้างความสนใจและสวยงามเป็นอย่างมาก

ในช่วงนี้ ซึ่งดอกเหลืองอินเดีย จะเบ่งบานในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน สำหรับถนนสายนี้ จะเป็นเส้นทางมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวภูลังกา ของจังหวัดพะเยา  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด และดอกเหลืองอินเดียที่บานสะพรั่งในช่วงนี้ ถือว่าเป็นจุดสนใจของผู้ที่เดินทางผ่านเส้นทางนี้เป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นถนนที่สวยงามอีกเส้นทางหนึ่ง ที่มักจะมีนักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ เนื่องจากดอกเหลืองอินเดียจะออกดอกบานสพรั่งเต็มลำต้นและมีความสวยงามเป็นอย่างมาก


แชร์ข่าวพะเยา