ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     โรงพยาบาลพะเยา ต้อนรับคุณสิริวัฒนา กังวาลเลิศ ผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย และคณะจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 นำทีมโดย คุณสิริวัฒนา กังวาลเลิศ ผู้อำนวยการส่วนตรวจและบังคับใช้กฎหมาย เข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงพยาบาลที่เข้าข่ายแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษ ตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติส่งเสริมและนักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 พร้อมลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นางธนัชพร นามอยู่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา