เดินวิ่งไล่ลุง

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 12 มกราคม 2562 บรรยากาศวิ่งไล่ลุงจังหวัดพะเยา บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้มีกลุ่ม วิ่งไล่ลุง พากันมาแสดงสัญลักษณ์และชู 3นิ้ว วิ่งไล่ลง โดยบางคนใส่เสื้อวิ่งไล่ลุง บางคนใส่เสื้อสีแดง ชุดนักกีฬาวิ่งและเดินประมาณ 20 คน พากันเดิน จากอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองไปตามถนนชายกว๊านเพื่อแสดงเจตนารมณ์สัญลักษณ์ วิ่งไล่ลุงและชู3 นิ้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ-ทหาร ติดตามอย่างใกล้ชิด

    ขณะเดียวกัน ได้มีกลุ่มที่สนับสนุนลุงตู่ กว่า10คน พากันมารวมตัว บริเวณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองด้วยเช่นกัน โดยทั้งสองกลุ่มก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ซึ่งต่างก็ได้มาแสดง เจตนารมณ์ เช่นเดียวกัน อาจารย์เย็นแสดงเจตนารมณ์ สัญลักษณ์ของกลุ่มไล่ลุงตู่ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจึงสลายตัวกัน

   นายมนตรา พงษ์นิล อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่าที่มารวมตัวกันในวันนี้เพื่อเป็นการวิ่งและเดินออกกำลังกายและเป็นการแสดงเจตนารมณ์ แสดงสัญลักษณ์ ที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลของลุงตู่ เช่นเดียวกับทางส่วนกลางและต่างจังหวัดที่ได้ร่วม เดินวิ่งไล่ ลุงตู่ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ สัญลักษณ์ เพื่อไล่ลุงตู่ รัฐบาลปัจจุบัน


แชร์ข่าวพะเยา