โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการข้อร้องเรียน” ประจำปีงบประมาณ 2566

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นางประกาย สุทธธง รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการข้อร้องเรียน” ประจำปีงบประมาณ 2566  วัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการจัดการข้อร้องเรียนด้วยกระบวนการและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนไปในทิศทางเดียวกันเพิ่มความไวในการรับรู้ปัญหา ตอบสนองในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความเสี่ยง ข้อร้องเรียน  ให้เชื่อมโยงคุณภาพในทีม 

และให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ภาคเช้า บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การปรับทัศนคติของบุคลากรต่อข้อร้องเรียน การบริหารจัดการข้อร้องเรียน เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น และวิธีการรับมือในสถานการณ์ที่ลำบากใจ กลุ่มเป้าหมายในการประชุม ได้แก่ หัวหน้าหอผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดกลุ่มการพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน วิทยากร คุณ ญาณิน สิทธิมงคล จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ภาคบ่าย การถ่ายทอดประสบการณ์การบริการด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุข ”Service mind”  ได้รับเกียรติ วิทยากร คุณสุจิตรา ศรีนาม  อดีตนายกเหล่ากาชาดจันทบุรี ผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาบริการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา