ติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัด (Follow Up) ในโครงการสร้างรอยยิ้ม ผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้าและอื่นๆ

แชร์ข่าวพะเยา

    มูลนิธิสร้างรอยยิ้มร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัด (Follow Up) ในโครงการสร้างรอยยิ้ม ผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้าและอื่นๆ

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. รศ.นายแพทย์อภิชัย อังสพัทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาวพนิดา พรหมจรรยา ผู้อำนวยการมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม และนายแพทย์ณัฐกรณ์ สุปรียาพร นายแพทย์ชำนาญการ ด้านศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพะเยา ตรวจเยี่ยมและติดตามผู้ป่วยหลังการผ่าตัด (Follow Up) ในโครงการสร้างรอยยิ้ม ผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้าและอื่นๆ จำนวน 22 ราย ซึ่งให้บริการตรวจรักษาผ่าตัด ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ แพทย์หญิงวิราวรรณ ราศี รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องตรวจทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมตกแต่ง ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา