ประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง

แชร์ข่าวพะเยา

     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  นำแห่ขบวนเครื่องสักการะจากประชาชนในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา เข้าสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เนื่องในงานประเพณี บวงสรวงพ่อขุนงำเมืองประจำปี 2566 โดยมีข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยาร่วมพิธีจำนวนมาก นอกจากนั้นยังจัดขบวนช่างฟ้อนกว่า 3,000 คน เข้าร่วมฟ้อนถวาย    

         ขบวนแห่เครื่องสักการะที่ยิ่งใหญ่ที่แสดงออกถึงการเข้าถวายเครื่องสัการะของชาวบ้านล้านนาของจังหวัดพะเยา ตลอดจนถึงการฟ้อนถวายพ่อขุนงำเมือง จากช่างฟ้อนกว่า 3,000 คนณ.บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2566 โดยนายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ  อดีตผู้ว่าฯ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานนำขบวนแห่เครื่องสักการะพ่อขุนงำเมือง   เคลื่อนจากสวนสุภาพเทศบาลเมืองพะเยา มุ่งหน้าสู่บริเวณพิธีลานพ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา   โดยมีนายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชาวพะเยาร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะเพื่อถวายเป็นเครื่องราชสักการะต่อพ่อขุนงำเมือง

     โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ พ่อขุนงำเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  นายอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนกระทรวงต่างๆ  และเจ้านายฝ่ายเหนือ ร่วมประกอบพิธี   โดยภายในงานมีการฟ้อนบวงสรวง และฟ้อนไหว้สาพญางำเมือง ที่มีช่องฟ้อนจำนวนกว่า 3,000 คน แต่งการด้วยชุดผ้าไทยพื้นเมืองอย่างสวยงาม  ทำการฟ้อนบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง              

       สำหรับงานประเพณี บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของเมืองพะเยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันประสูติของพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรพะเยา เพื่อสักการะพ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองพะเยาองค์ที่ 9 (พ.ศ. 1781 – 1839) ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้แคว้นพะเยา และร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่ กับพญาร่วง และพญามังราย โดยทุกปีจะมีข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนชาวพะเยา นำเครื่องสักการะมาทำพิธีบวงสรวงพระรูปที่อนุสาวรีย์ของพระองค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพ่อขุนงำเมืองผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกามยาวให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน


แชร์ข่าวพะเยา