พบผึ้งหลวงทำรังต้นเรืองกว่า 30 รัง

แชร์ข่าวพะเยา

พบผึ้งหลวงจำนวนมาก ทำรังบนต้นเรือง ที่บริเวณหลังอ่างเก็บน้ำแม่นาเรือ  หมู่ที่ 6  บ้านสันป่าสัก ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ด้านผู้นำฯ และชาวบ้าน เตรียมอนุรักษ์ พื้นที่ป่าเพื่อต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ต่อไป

     ผู้นำและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าว เข้าดูต้นเรืองเพียงต้นเดียว ที่ขึ้นสูงเกือบ 30 เมตร ลำต้นขนาดประมาณ 15 คนโอบ และมีผึ้งหลวงมาทำรังที่ต้นนี้เพียงต้นเดียวกว่า 30 รัง และชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีใครมาตีเอาน้ำผึ้งหลวงไปได้ เนื่องจากต้นไม้แต่ละต้นจะมีบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักษ์รักษาไว้อยู่   สำหรับต้นเรืองต้นนี้ มีลำต้นสูงตระหง่าน แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มร่มรื่น ทำให้ผึ้งหลวงมาทำรังได้หลายสิบรัง ซึ่งแต่ละรังมีขนาดใหญ่ กว้างยาวตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร มีบรรดาฝูงผึ้งหลวงมาสร้างรังตลอดทั้งปี และคาดว่าจะมีผึ้งอีกหลายรัง ที่จะมาทำรังบนต้นเรืองต้นนี้

     โดยนายพินิจ หล่อวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาเรือ บอกว่า ชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ของความอุดมสมบูรณ์พื้นที่ป่ามาอย่างต่อเนื่อง ให้คงความเป็นธรรมชาติ ร่วมกับการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชน (สัตว์อยู่ได้ คนอยู่ได้) และในช่วงทุกๆปี ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ก็จะมีบรรดาผึ้งหลวงมาทำรัง บริเวณต้นรวงผึ้งต้นนี้เป็นประจำจำนวนมาก คาดว่าฝูงผึ้งนี้ จะหนีไฟป่า หรือควันไฟในพื้นที่ป่าลึก มาอาศัยต้นเรืองดังกล่าว

     สัมภาษณ์…นายพินิจ หล่อวงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

     ด้านนายไชยวัฒน์ ฟูแสง กำนันตำบลแม่นาเรือ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาจากการบอกเล่าของชาวบ้านในละแวกนี้ จะไม่มีใครที่จะมาเอาน้ำผึ้งต้นนี้แต่อย่างใด แต่ว่าจะเป็นคนต่างพื้นที่ ที่เข้ามาหากินกับผืนป่าบริเวณฯดังกล่าว ในส่วนของทางด้านฝ่ายปกครอง และหลายๆหน่วยงาน รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ ได้เล็งเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า ของตำบลแม่นาเรือ และอนาคตจะได้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงพื้นที่ป่าแห่งนี้ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซึ่งก็ได้วางแผนงานไว้ส่วนหนึ่งแล้ว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ ที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งน้ำ และป่า และจะได้ให้ชาวบ้าน มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำต่อไป

     สัมภาษณ์…นายไชยวัฒน์ ฟูแสง กำนันตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา