เร่งแก้วิกฤติน้ำแล้งกว๊านพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เร่งระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขสถานการณ์น้ำกว๊านพะเยา หลังปริมาณกว๊านพะเยา ลดปริมาณลงอย่างมาก จนเป็นเหตุให้ชาวบ้านเกิดการวิตกกังวลว่าปริมาณน้ำกว๊านพะเยาจะไม่พอใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยยืนยันว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยา จะไม่ขาดน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน

    นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ต้องเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยา เข้าทำการหารือเพื่อแก้ไขวิกฤติ หลังปริมาณน้ำในกว๊านพะเยาลดลงเป็นจำนวนมากโดยมีปริมาณน้ำเหลือเพียง 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งทำให้ชาวบ้านเกิดการวิตกกังวลในเรื่องของการใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคจากกว๊านพะเยา ว่าจะไม่เพียงพอและเกรงเกิดวิกฤติเหมือนปี 2559 ที่มีปริมาณน้ำน้อยมาก

     โดยนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า จังหวัดได้รับทราบปัญหาในเรื่องของความวิตกกังวลของพี่น้องชาวบ้านที่มีความห่วงใยกับสถานการณ์น้ำในกว๊านพะเยา ว่าทำไมลดลงอย่างรวดเร็ว อยากจะเรียนให้กับพี่น้องประชาชนพวกเราได้เข้าใจว่า ในช่วงต้นปีเรามีน้ำ 60 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำที่เกินการกักเก็บ ของกว๊านพะเยา ที่มีประมาณ 30 ซึ่งในตอนนั้นเรามีความจำเป็นที่ต้องปล่อยน้ำลงไปข้างล่าง เพราะเราไม่สามารถที่จะกักเก็บได้เกินขณะนั้น และปริมาณน้ำจำนวนนั้นก็จะเข้าท่วมพื้นที่บริเวณโดยรอบกว๊านพะเยา จึงทำให้เราสามารถกักเก็บน้ำได้เป็นปริมาณ 30 ล้านและในส่วน นั้นเราต้องมีการชดเชยให้กับเกษตรกรที่อยู่ท้ายน้ำที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงน้ำหลากที่ผ่านมา โดยให้น้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตรก็เลยมาทำนาปรัง ซึ่งการทำนาปรังนั้นก็จะใช้น้ำประมาณ 20 ล้าน ก็เลยทำให้น้ำปัจจุบันก็เลยทำให้ปริมาณน้ำในกว๊านพะเยา เหลือเพียง 10 ล้าน ซึ่งในส่วนของน้ำ ที่เราจะ มา ทำน้ำประปา อีก ประมาณ 3-5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพราะฉะนั้นอยากจะให้ความมั่นใจ กับพี่น้อง ชาวบ้านชาวจังหวัดพะเยา จะไม่ให้มีการขาดน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเด็ดขาด ซึ่งหากในช่วงต่อไปเราก็จะได้นำน้ำ จากแหล่งน้ำต้นทุนที่เรามีอยู่ทั้งอ่างเก็บน้ำแม่ปืม และอ่างเก็บน้ำแม่ต่ำ ซึ่งจะเข้ามาทดแทนประมาณอีก 25 ล้าน ดังนั้นจึงอยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนรวมทั้งผู้ใช้น้ำให้เกิดความมั่นใจว่าเราจะมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ

     สัมภาษณ์… นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา