ท่องเที่ยวคลายร้อนฝายวังจันคึกคัก

แชร์ข่าวพะเยา

       วัยรุ่นหนุ่มสาวจำนวนมาก ต่างเริ่มเดินทางเข้าท่องเที่ยวคลายร้อน ที่ฝายวังจัน ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นจำนวนมาก หลังจากที่สภาพอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงนี้ ทำให้มีนักท่องเที่ยว ต่างพากันมาพักผ่อนคลายร้อน เล่นน้ำ กันที่ที่ฝายวังจัน เป็นจำนวนมาก ขณะที่ทางท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับชาวบ้าน ได้จัดสร้างแคร่นั่งเล่นบริเวณกลางน้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศการเล่นน้ำอย่างใกล้ชิด  

      วัยรุ่นหนุ่มสาวจำนวนมาก ต่างเริ่มเดินทางเข้าท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศการเล่นน้ำ บริเวณฝายวังจัน ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา กันอย่างคึกคักในช่วงนี้เพื่อคลายความร้อน หลังจากที่สภาพอากาศในพื้นที่ร้อนอบอ้าวในช่วงนี้ ส่งผลให้บรรดานักท่องเที่ยวต่างเดินทางเข้าท่องเที่ยวเล่นน้ำคลายร้อนบริเวณฝายวังจันกันอย่างคึกคัก ซึ่งทางปกครองท้องที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับชาวบ้าน ได้ร่วมกันพัฒนาสถานที่เล่นน้ำดังกล่าว โดยการจัดแคร่ไม้ไผ่ ทำการตั้งไว้บริเวณกลางน้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้นั่งเล่น ดื่มกิน สัมผัสบรรยากาศน้ำอย่างใกล้ชิด ในขณะที่พ่อค้า แม่ค้า ต่างนำอาหารและของกินของใช้ออกมาจำหน่ายบริเวณริมน้ำ รวมทั้งมีเรือพายเซิปบอร์ด เพื่อบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวได้เล่นน้ำกันอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นสถานที่ดังกล่าว ยังเตรียมไว้เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย ส่งผลทำให้บรรยากาศท่องเที่ยวในช่วงนี้เริ่มเป็นไปอย่างคึกคัก

       ขณะที่นายเจตนิพัทธ์ สีดาวัน กำนันตำบลขุนควร ระบุว่า สถานที่แห่งนี้เป็นฝายวังจัน ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องที่ท้องถิ่นตลอดจนถึงชาวบ้าน ได้ร่วมกันพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในช่วงฤดูร้อน รวมทั้งเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในปีนี้ทางพื้นที่ได้มีการจัดสถานที่ให้มีแคร่ไม้ไผ่ สำหรับนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศการเล่นน้ำอย่างใกล้ชิดและนั่งรับประทานอาหารโดยมีพ่อค้าแม่ค้าซึ่งเป็นคนในชุมชนมาให้บริการและสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ด้วย ซึ่งหลังจากที่เราเริ่มเปิดมาได้เพียง 3 วัน ก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้าท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก ซึ่งสถานที่แห่งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอปง ที่นักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสบรรยากาศการเล่นน้ำได้อย่างใกล้ชิดและปลอดภัย

     สัมภาษณ์..นายเจตนิพัทธ์ สีดาวัน กำนันตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 093-296-5115

      ขณะที่นายพุทธิพงษ์ บุญต่ออายุ 36 ปีพ่อค้าในชุมชน ระบุว่า หลังจากที่บริเวณดังกล่าวได้มีการเปิดและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวนั้น ในเรื่องของการตอบรับการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างดียิ่ง มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคัก ซึ่งทำให้ชาวชาวบ้านสามารถมีรายได้ในการจำหน่ายอาหารหรือสินค้าต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งสถานที่แห่งนี้เปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำ

สัมภาษณ์… นายพุทธิพงษ์ บุญต่ออายุ 36 ปีพ่อค้าขายอาหาร เลขที่ 75 หมู่ 5 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 085-4304110

      สำหรับฝายวังจัน ดังกล่าวนั้นถือเป็นฝายน้ำล้นขนาดใหญ่ในพื้นที่ ที่กั้นบริเวณน้ำควร ที่ถือเป็นแหล่งน้ำต้นกำเหนิดของแม่น้ำยม ในช่วงฤดูร้อนก่อนเทศกาลสงกรานต์ทางองค์กรปกครองส่วนท้องที่ ท้องถิ่น รวมทั้งชาวบ้านได้ทำการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักในทุกปี และจะมีมีบรรดานักท่องเที่ยว ต่างพาครอบครัวมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมากในทุกๆปี ในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย โดยซุ้มนั่งต่างๆ ที่สามารถสัมผัสกับน้ำและเล่นน้ำได้อย่างใกล้ชิด  ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคลายร้อน เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เริ่มเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงนี้กันแล้วอย่างคึกคัก


แชร์ข่าวพะเยา