ศึกษาผลกระทบสร้างถนน 4 เลนท์พะเยา-วังเหนือ

แชร์ข่าวพะเยา

     ผู้แทนกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงพะเยา จัดปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรหมายเลข 120 ตำบลแม่นาเรือถึงตำบลวังเหนือ จังหวัดลำปาง หลังถนนดังกล่าวนั้นซึ่งมีการจราจรคับคั่งและเป็นถนนที่มีความแคบรวมทั้งจุดเกิดอุบัติเหตุหลายแห่งทางกรมทางหลวง จึงได้มีการศึกษาโครงการ เพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างถนน 4 เลนท์ เพื่ออำนวยการจราจรให้มีความสะดวกและปลอดภัย โดยคาดว่าปี 2572 จะสามารถดำเนินการสิ้นสุดโครงการและสามารถใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ

     นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้แทนกรมทางหลวง ตลอดจนถึงชาวบ้าน บริษัทที่ศึกษาโครงการ ได้ร่วมกันเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและศึกษาผลกระทบ การจัดสร้างถนน 4 เลนท์ ทางหลวงหมายเลข 120 ช่วงระหว่างตำบลแม่นาเรือ ถึง ตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อที่จะเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่และเป็นถนนเส้นทางสำคัญ ที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดพะเยา-เชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันเป็นถนนที่คับแคบ ทางโค้งขึ้นลงเขาจำนวนมาก และมีจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจำนวนหลายแห่ง รวมทั้งมีรถที่สัญจรไปมาจำนวนมาก ดังนั้นทางกรมทางหลวงจึงได้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งออกแบบในการจัดการก่อสร้าง

โดยนายเสกสิทธิ์ ศิริไวทยพงษ์ ผู้จัดการโครงการบริษัทที่ปรึกษา ระบุว่า ช่วงนี้ทางกรมทางหลวงได้มีการดำเนินโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด ถนนสาย 120 จาก ก.ม. 10 ตำบลแม่นาเรือ ช่วงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ไปจนถึงตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือของจังหวัดลำปาง และสิ้นสุดที่แยกแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่เป็นเส้นทางเชื่อมต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระยะทางทั้งหมด 50.5 กิโลเมตร ช่วงนี้เป็นช่วงสำรวจรายละเอียดในการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EAI หลังจากที่มีการศึกษาแล้วก็จะนำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบกับโครงการดังกล่าวแล้ว ในส่วนของกรมทางหลวงก็จะได้มีการจัดหางบประมาณ ในการขยายถนนแห่งนี้เป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ ในปี 2572 ในส่วนของในเรื่องของปัญหาอุปสรรคนั้นเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมระหว่างเชียงใหม่กับพะเยา มีรถที่สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก แต่เส้นทางมีความคดเคี้ยวผ่านภูเขา บางช่วงและมีจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหลายแห่ง การที่เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้จะต้องมีการศึกษาออกแบบให้รอบคอบ รวมทั้งอยู่ในเขตของป่าและอุทยานการที่จะดำเนินการตัดเขาต่างๆนั้นจะเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับสัตว์ป่าทำอย่างไร ที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมอยู่ได้และประชาชนได้รับประโยชน์ในการใช้เส้นทาง

สัมภาษณ์…นายเสกสิทธิ์  ศิริไวทยพงษ์ ผู้จัดการโครงการบริษัท เอ็ม.เอ.เอ.คอนซัลแตนท์จำกัด


แชร์ข่าวพะเยา