เชื่อมตลาดลิ้นจี่คุณภาพ

แชร์ข่าวพะเยา

    สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดลิ้นจี่คุณภาพ โดยได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการตลาดให้กับผู้ผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ หลังพบว่าในปีนี้ ผู้ประกอบการมีความสนใจในผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ประกอบกับผลผลิตลิ้นจี่ในปีนี้จะลดลงจากปีที่ผ่านมา

      ผู้ประกอบการห้างโมเดิร์นเทรด ตลอดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมทางด้านการผลิตลิ้นจี่และด้านการตลาดลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยา โดยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายนฤมิตร สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา ต่างเข้าร่วมการเสวนา ในกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดลิ้นจี่คุณภาพของอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา หลังทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยจังหวัดพะเยา ได้มีการดำเนินการที่จะวางแผนการตลาดล่วงหน้าในเรื่องผลผลิตลิ้นจี่ซึ่งปัจจุบันถือเป็นสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI  และเป็นผลผลิตที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า จึงทำให้ลิ้นจี่ในพื้นที่จังหวัดพะเยานั้น มีชื่อเสียงและมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยในปีนี้ทางจังหวัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จึงได้มีการระดมคู่ค้าตลอดจนถึงหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของการตลาดเข้าทำการผลักดัน เพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการและชาวสวนให้มีโอกาสได้พบปะกันและลงนามในเรื่องของการจำหน่ายและซื้อผลผลิตลิ้นจี่ที่มีคุณภาพของอำเภอแม่ใจ ซึ่งที่ผ่านมานั้นผลผลิตลิ้นจี่แม่ใจ ถือเป็นลิ้นจี่ที่มีคุณภาพเนื่องจากมีสภาพดินที่มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมสูง อุดมไปด้วยแร่ธาตุ ส่งผลให้ลิ้นจี่อำเภอแม่ใจมีลักษณะเด่นแตกต่างไปจากลิ้นจี่จากแหล่งผลิตอื่นในภาคเหนือ คือมีลักษณะเปลือกบางสีแดง หนามสั้นและห่าง เนื้อแห้งกรอบสีขาวขุ่น ไม่แฉะน้ำ รสหวานมีกลิ่นหอม ตามอัตลักษณ์ลิ้นจี่แม่ใจ “ไหล่ยก อกตั้ง หนามหด ก้นป้าน”

     สำหรับอำเภอแม่ใจมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่มากที่สุดในจังหวัดพะเยา ซึ่งมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่ 9,631 ไร่จำนวนครัวเรือน 1,579 ครัวเรือน มีปริมาณผลผลิตคาดการณ์จำนวน 3,814 ตัน ซึ่งในปีนี้ผลผลิตลิ้นจี่ลดลง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกเป็นพืชชนิดอื่นและสภาพพูมิอากาศเปลี่ยนแปลงโดยฤดูหนาวปีนี้อากาศหนาวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งลิ้นจี่เป็นไม้ผล ที่ต้องการ


แชร์ข่าวพะเยา