สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา นำโดย นายพิพัฒ สัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์, นายนิวัฒน์ มั่งมูล ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์เชียงคำ และ นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 เชียงคำ-ภูซาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์การเรียบตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีย์อาสา บ้านห้วยปุ้ม ในโครงการกิจการสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันการ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ซึ่งมีกิจกรรมบนเวที เช่น การแสดงเต้นประกอบเพลงของน้อง ๆ การเล่นเกมส์ ตอบคำถาม และกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวัน/อาหารว่าง/เครื่องดื่ม กิจกรรมประกวดกระปุกออมสินไม้ไผ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอดของกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 41 คน และน้อง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 28 คน รวม 69 คน โดยมี 3 หน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมนี้ขึ้น คือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา และ ขบวนการสหกรณ์จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา