เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์พิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้พะเยา TK Park Phayao

แชร์ข่าวพะเยา

        การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์พิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้พะเยา TK Park Phayao 29 มีนาคม 2566  Smart Kids Code ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) และ มหาวิทยาลัยพะเยา

15 มีนาคม 2566  นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา   ได้มอบหมายให้ นายมนัส สายโกสุม รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มาเป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์พิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้พะเยา TK Park Phayao 29 มีนาคม 2566  Smart Kids Code ร่วมกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) และ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อติวเข้มเตรียมความพร้อม ให้กับ นักเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองพะเยา ที่จะเข้าแข่งขัน  โดยมีครูและนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมการเตรียมความพร้อม จำนวน 80 คน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)


แชร์ข่าวพะเยา