ดอกคำใต้จัดงานวัน อสม.แห่งชาติยิ่งใหญ่

แชร์ข่าวพะเยา

     สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมวันอาสาสาธารณสุขหมู่บ้าน หรือวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2566 อย่างยิ่งใหญ่ โดยจัดให้มีการรวมพลัง อสม.ในพื้นที่แปรอักษร การประกวดร้องเพลงและห่างเครื่องของสมาชิก อสม.รวมทั้งจัดวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร โดยมีประชาชนทั่วไปรวมทั้งสมาชิก อสม.ในพื้นที่ร่วม 3,000 คนเข้าร่วมงาน

     กิจกรรมการแปรอักษรของเหล่าสมาชิก อสม.ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ รวมทั้งการประกวดร้องเพลงและหางเครื่องของสมาชิก อสม.รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ตลอดจนถึงการวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง10 กิโลเมตร เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้ทำการจัดขึ้นเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2566 ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานครึกครื้นให้กับเหล่าสมาชิกอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงพลังของเหล่า อสม.รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ที่ได้ทำการจัดขึ้น

    โดยในงานนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมการแปรอักษรของเหล่าสมาชิก อสม.ในพื้นที่ การประกวดร้องเพลงและหางเครื่องของหล่าสมาชิก อสม.ในแต่ละพื้นที่ ที่สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 13 แห่งของอำเภอดอกคำใต้ ซึ่งสามารถสร้างสีสันภายในงานได้เป็นอย่างดียิ่ง โดยเป็นการแสดงความสามารถของเหล่าสมาชิก อสม.ที่มีทั้งวัยรุ่น วัยเก๋ามาประชันลีลาการร้องเพลงการเป็นหางเครื่องแบบลักษณะเสมือนเป็นนักร้องอาชีพ ที่สามารถสร้างความสุขให้กับผ็ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีการวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตรซึ่งมีทั้งประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทสมาชิก อสม.ซึ่งในงานนี้ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ยังได้ร่วมกิจกรรมการวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร กับบรรดาเหล่านักวิ่งที่มาร่วมการแข่งขัน นับ 1000 คน และสามารถวิ่งจนครบระยะทาง 10 กิโลเมตรโดยกิจกรรมรวมพลัง อสม.ในวันนี้มีผู้ร่วมงานทั้งประชาชนทั่วไปตลอดจนถึงสมาชิก อสม.ร่วม 3,000 คนเข้าร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่สนุกสนานและคึกคัก สามารถสร้างความสุขให้บรรดาสมาชิก อสม.ได้เป็นอย่างดียิ่ง


แชร์ข่าวพะเยา